1870
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

لیسانس مدیریت اموزشی دانشگاه اصفهان ارشد مدیریت اموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

خلاصه عملکرد و مهارت ها