اطلاعات تخصصی
تحصیلات

دکترای تخصصی اعصاب و روان

خلاصه عملکرد و مهارت ها

روانپزشک کودک و بزرگسال
روان درمانگر
عضو کمیته سلامت جنسی انجمن علمی روانپزشکان ایران

اینستاگرام

پرسش های پاسخ داده شده

 • برآمدگی و توده پشت گردن

  پاسخ سلام.این سوال درحیطه تخصصی من نیست.لطفن باجراح عمومی مشورت نمایید.

 • تنش روحی و کرخی بدن

  پاسخ سلام.شمادچاراضطراب هستیدوداروهای مناسبتری برای آن وجوددارد.به روانپزشک مراجعه کنید.

 • مشکل اضطراب و مصرف دارو

  پاسخ سلام .شمادچاراختلال اضطراب اجتماعی هستید.درصورت عدم دسترسی به روانپزشک همان داروهای تجویزی رامصرف نمایید ومناسب است وبرای شروع اثرحدودیکماه وقت لازم است حوصله به خرج دهید.شایدنیازبه افزایش دوزباشد.

 • رفتارهای عصبی و تحریک پذیر مادر

  پاسخ سلام.دوست عزیز مادرشماباتوجه به بیماری پدرتان بارزندگی بردوشش افتاده است وضرورتن این طورنیست که ازاین قسم کارهاخوشش بیاید وعصبی بودنش هم درهمین زمینه فشارهای وارده تاحدودی قابل توجیه است. البته اگرعلا...

 • درمان و مصرف داروهای وسواس

  پاسخ سلام.داروی آهن،منیزیم وسنکل به هیچ وجه داروی ضدوسواس نیستند ودرتشدید آن هم نقشی ندارند. دکتررضاایمانی روانپزشک