1075
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

كارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی با شماره پروانه ١٩٧٢

خلاصه عملکرد و مهارت ها

عضو كانون وكلا دادگستری اصفهان

پرسش های پاسخ داده شده

 • طلاق غیابی

  پاسخ با سلام اگر حضوری باشد يعنی زوجه در جلسات حضور داشته باشد يا يكی از ابلاغات به شخص زوجه شده باشد ٢٠ روزاگر غيابی باشد ٢٠ روز جهت واخواهی ٢٠ روز جهت تجديد نظر خواهی

 • شکایت شوهرخواهرم برای هزینه دادرسی

  پاسخ با سلام با همان پيامک شكايت كيفری تهديد انجام بدهند و اثبات كنند در منزل همسرشان امنيت جانی ندارند

 • حضانت فرزند در عقد موقت

  پاسخ مهريه تان را ميتوانيد مطالبه كنيد ، نفقه به شما تعلق نميگيرد مگر در صيغه نامه اين موضوع ذكر شده باشد ، حضانت فرزندتان تا ٧ سالگي با شما هست

 • حقوق خانواده و طلاق

  پاسخ با سلام اگر در عقد نامه بندی كه در اين مورد است امضا شده باشد اين امكان وجود دارد

 • طلاق توافقی

  پاسخ با سلام بله امكان دارد

 • مهریه و نفقه

  پاسخ با سلام برادرتان ميتوانند نگذارند به آنجا بروند و فرزندشان بيايند منزلشان ، مهريه را هم ميتوتنند به صورت اقساط پرداخت كنند در صورتی كه قاضی اعسار ايشان را بپذيرند

 • تعیین ماترک

  پاسخ با سلام شما اول بايد دادخواست انحصار وراثت مطرح و پس از ان اقدام به طرح دادخواست تحرير و مهر و موم تركه نماييد

 • به اجرا گذاشتن مهریه

  پاسخ با سلام ، يک مبلغ به عنوان پيش پرداخت و زمانی با توجه به شرايط شوهرتان بابت اقساط مشخص ميشود

 • شکایت از شوهر

  پاسخ با سلام . به منزل مراجعه كنيد و اگر درب منزل باز نشد با پليس ١١٠ تماس بگيريد و صورتجلسه كنيد و برايشان اظهار نامه ارسال كنيد كه قصد ادامه زندگی داريد و كليد را به شما تحويل دهند ، شكايت ترک انفاق ميتو...

 • طلاق بر اثر ترک انفاق

  پاسخ با سلام. شما برای طلاق بايد شكايت ترک انفاق از طريق دادسرا بنماييد، بله ممكن هست اقساط شود و اگر پرداخت نكنند شما ميتوانيد ايشان را جلب كنيد