اطلاعات تخصصی
تحصیلات

كارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی با شماره پروانه ١٩٧٢

خلاصه عملکرد و مهارت ها

عضو كانون وكلا دادگستری اصفهان

پرسش های پاسخ داده شده

 • تعیین ماترک

  پاسخ با سلام شما اول بايد دادخواست انحصار وراثت مطرح و پس از ان اقدام به طرح دادخواست تحرير و مهر و موم تركه نماييد

 • به اجرا گذاشتن مهریه

  پاسخ با سلام ، يک مبلغ به عنوان پيش پرداخت و زمانی با توجه به شرايط شوهرتان بابت اقساط مشخص ميشود

 • شکایت از شوهر

  پاسخ با سلام . به منزل مراجعه كنيد و اگر درب منزل باز نشد با پليس ١١٠ تماس بگيريد و صورتجلسه كنيد و برايشان اظهار نامه ارسال كنيد كه قصد ادامه زندگی داريد و كليد را به شما تحويل دهند ، شكايت ترک انفاق ميتو...

 • طلاق بر اثر ترک انفاق

  پاسخ با سلام. شما برای طلاق بايد شكايت ترک انفاق از طريق دادسرا بنماييد، بله ممكن هست اقساط شود و اگر پرداخت نكنند شما ميتوانيد ايشان را جلب كنيد

 • آزمایش دی ان ای برای دادگاه

  پاسخ با سلام. شما بايد دادخواست اثبات نسب بدهيد ، هزينه آزمايش را بايد پرداخت كنيد، برخی آزمايشگاه ها در سطح شهر بدون نامه دادگاه نيز آزمايش DNA انجام ميدهند.

 • حق الوکاله

  پاسخ با سلام پس صدور رای وكيل حق مطالبه حق الوكاله را دارد، يک سال از زمان وقوع جنايت حساب میشود

 • دادخواست افزایش نفقه

  پاسخ با سلام احتمال تغيير بسیار كم است

 • اقدام برای طلاق به خاطر بی تعهدی همسر

  پاسخ با سلام شما بايد از طريق دادسرا شكايت كيفری ترک نفقه مطرح كنيد كه ايشان نفقه شما و فرزندتان را نميدهد، برای الزامشان به طلاق ميتونيد مهريتون رو اجرا بگذاريد و بعد توافق كنيد.

 • خیانت شوهر با وجود داشتن فرزند

  پاسخ با سلام بهترين كار برای شما مراجعه هر دو نفر شما به روان شناس است در غير اين صورت شما ميتوانيد اگر مداركی كه روابط همسرتان را ثبات كند داريد شكايت كيفری روابط نا مشروع مطرح نماييد

 • شكايت از كارفرما

  پاسخ با سلام برگ ماموريت و شهودتان را ارائه دهيد يک برگ استشهاديه تهيه كنيد از جاهايی كه ماموريت رفتيد و همكارانتون تایید کنن.