1145
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس ارشد مامایی با شماره نظام پزشکی 5219

خلاصه عملکرد و مهارت ها

استاد بالینی دانشگاه
۲۳ سال سابقه کار مامایی
زایمان طبیعی با تکنیک های کم مداخله و کم درد
مدرس کلاس های آمادگی برای زایمان با پیشرفته ترین تکنیک های روز دنیا
تالیف کتاب آموزش مهارت های جنسی از نگاه علم و دین
چندین مقاله در زمینه مشاوره و آموزش جنسی و درمان واژنیسموس
سابقه مدیریت در مراکز بهداشت شهری و سوپروایزر مامایی در بیمارستان
مسئولیت آموزش بیماران بستری در بیمارستان و دبیر کمیته شیر مادر
دارای مرکز مشاوره و مطب مامایی و تجربیات فراوان در زمینه درمان بیماریهای زنان و غربالگری بیماریها

وب سایت
اینستاگرام
کانال تلگرام

پرسش های پاسخ داده شده