1206
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری تناسلی و نازایی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

رتبه برتر بورد ارولوژى كشور
عضو انجمن جراحان اروپا و آمريكا
استاد ارولوژى دانشگاه تهران

اینستاگرام