1206
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس مامایی، کارشناس ارشد و دکترای روانشناسی عمومی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

مراقبت های پیش از بارداری
بارداری و ناباروری
بیماریهای زنان
تنظیم خانواده
مسائل زناشویی
تغذیه 
واکسیناسیون کودک
استرس بارداری
افسردگی بعد از زایمان
آموزش مهارت ها و مدیریت رفتاری کودکان

پرسش های پاسخ داده شده

 • ترشح رقیق دربارداری

  پاسخ سلامادرار کنید و از یک پد بهداشتی استفاده کنید اگر بعد از سرفه و یا عطسه خیس شدید نشانه نشتی کیسه آب است در غیر اینصورت ترشحات طبیعی واژن است. شب خوش

 • آزمایش خون بارداری

  پاسخ سلام بر اساس علائم فوق در مورد بارداری نظر نمیدهند اگر تاخیر بیش از ده روز دارید آزمایش خون بدهید چرا که بی بی چک تست دقیقی نیست. با پزشکتان مشورت کنید. شب خوش

 • پریود بعد از سقط

  پاسخ سلام تغییرات هورمونی و وضعیت بدنی هر فردی متفاوت است و تشخیص زمان دقیق سیکل امکان پذیر نیست چرا که در اکثر موارد بی نظمی هورمونی داریم پس صبور باشید. شب خوش

 • عدد بتای بالای ۲۰۰۰

  پاسخ سلاممنظورتان قابل درک نیست. عدد مثبت است و نشان دهنده بارداری است. جهت بررسی بیشتر و تشکیل پرونده بارداری با پزشکتان مشورت کنید. شب خوش

 • نتیجه بی بی چک و تشخیص بارداری

  پاسخ سلاماگر عدد آزمایش مشکوک گزارش شده است تست بعد از دو روز باید تکرار شود تا بر اساس نتیجه بتوان در مورد بارداری شما نظر داد. با پزشکتان مشورت کنید. شب خوش

 • نتیجه سونوگرافی رحم

  پاسخ سلامانجام آزمایشات هورمونی، عکس رنگی، تست پاپ اسمیر، شرح حالتان و همچنین وضعیت همسرتان هم مهم است. جهت درمان به مراکز درمان ناباروری مراجعه کنید. شب خوش

 • تاخیر پریود با وجود جواب منفی بارداری

  پاسخ سلام بی بی چک تست دقیقی نیست اگر بعد از ده روز تاخیر داشتید باید آزمایش خون بدهید و به آن اعتماد کنید و بر اساس آن اقدامات بعدی انجام میشود. روز خوش

 • دلیل تاخیر پریود

  پاسخ سلامبی بی چک تست دقیقی نیست و ارزش تشخیصی ندارد. اگر تاخیر پریود دارید آزمایش خون بدهید. تغییرات هورمونی علت آن میباشد. با پزشکتان مشورت کنید. روز خوش

 • غربالگری سه ماه اول

  پاسخ سلامزمان مناسب انجام غربالگری هفته ۱۱ تا ۱۳ بارداری است و بعد از این زمان ارزش انجام و معیار تشخیصی ندارد. با پزشکتان مشورت کنید. شب خوش

 • مصرف قرص آهن در بارداری

  پاسخ سلاماینقدر حساس نباشید مهم این است قبل و بعد از مصرف قرص آهن شیر و قهوه....میل نکنید. چون دارو زمان مصرف خاصی ندارد. شب خوش