833
مرگ پسر 2 ساله مشهدی با لگد مادر!

مرگ پسر 2 ساله مشهدی با لگد مادر!

1397/03/29 بازدید596

نی نی سایت: ارسلان کودک 2.5 ساله مشهدی قربانی خشم ناگهانی مادرش شد و جانش را از دست داد. مادر ارسلان گفته بود هنگام بازی سرش به سنگ اپن آشپزخانه برخورد کرده است، اما کالبدشکافی پزشکان قانونی که با صدور دستوری از طرف قاضی انجام شد نشان داد که کودک با اصابت ضربه ای سنگین به پهلو یا ناحیه شکم به قتل رسیده است .وجود خونابه ها و همچنین پارگی روده این نظریه پزشکی را ثابت می کرد.به گزارش روزنامه خراسان قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بعد از بازجویی از مادر ارسلان و تجزیه و تحلیل های کارشناسی به این نتیجه رسید که هیچ کدام از اظهارات زن جوان با واقعیت های موجود در منزل و بازسازی صحنه اصابت سرکودک به اپن آشپزخانه مطابقت نداشت. زن جوان وقتی در تنگنای بازجویی های قضایی قرار گرفت به ناچار اعتراف کرد . او گفت:« حدود سه ماه قبل وقتی مواد مخدر صنعتی (شیشه) را ترک کرده بودیم، فرزندانمان را از بهزیستی تحویل گرفتیم اما آن ها مدام در خانه با یکدیگر درگیر می شدند. آن روز هم حدود ساعت 7 بعداز ظهر ارسلان و یکی دیگر از فرزندانم با هم دعوا کردند، من که عصبانی بودم لگد محکمی به شکم ارسلان زدم که او روی زمین افتاد و بیهوش شد. از ترس این که همسرم مرا کتک نزند ماجرا را درحالی پنهان کردم که او از سرکار به منزل بازگشته بود.»
فرزندان این زوج که یک دختر و دو پسر هستند به یکی از بستگان نزدیک سپرده شده است. کوچکترین فرزند هم با لگد مادر جانش را از دست داد.

ارسال نظر شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید
login captcha