1425
فرهنگ سازی برای ترویج زایمان بدون درد

فرهنگ سازی برای ترویج زایمان بدون درد

1395/07/06 بازدید4639

نی نی سایت: دوشنبه در جشنواره ترویج زایمان طبیعی در شیراز اظهار داشت: وزارت بهداشت در قالب بسته های آموزشی به این کار مبادرت ورزیده است وهم اینک در قالب اجرای طرح تحول سلامت و ترویج زایمان طبیعی، بلوک های زایمان طبیعی در بیمارستان ها ایجاد شده و بر اساس دسته بندی بیماران، طبق دستورالعمل ابلاغی پذیرش مادران باردار انجام می شود. وی گفت: بیمارستان ها با ارائه خدمات زایمان بدون درد بر مراقبت مادران باردار و آموزش به آنان در زمینه مراقبت از مادران و نوزاد نظارت می کنند. بابایی، ایجاد آرامش در بلوک های زایمانی را از جمله رویکردهای وزارت بهداشت دانست و گفت: در بیمارستان هایی که خدمات زایمان بدون درد ارائه می شود برای بهینه سازی این موضوع و در چارچوب توسعه بلوک های زایمانی اقدام های لازم انجام شده تا مادران آرامش بیشتری داشته باشند.

رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین بر لزوم ارائه خدمات بهداشتی مطلوب تر در ساعت های اولیه زایمان تاکید کرد و گفت: حدود 80 درصد مرگ نوزادان در ساعت های اولیه رخ می دهد به همین سبب با توسعه و افزایش سطح خدمات بهداشت و درمان باید شمار مرگ و میر نوزادان را به کمترین سطح رساند. بابایی، اصلاح تعرفه و ارائه خدمات بیشتر به ویژه در بیمارستان های بخش خصوصی، عقد قرارداد با بیمارستان های خصوصی برای ترویج زایمان بدون درد و زایمان طبیعی، تلاش برای کاهش سزارین و برخورد با متخلفان دراین عرصه، افزایش ایمنی و کاهش خطا در زایمان طبیعی را از جمله راهکارهایی دانست که می توان با تاکید بر آن به فرهنگ سازی بیشتر برای زایمان طبیعی دست یافت.

رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت همچنین بر لزوم یکپارچه بودن خدمات زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی و سایر بیمارستان ها تاکید کرد و گفت: یکپارچه شدن خدمات به فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی کمک می کند .
قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در این جشنواره با بیان اولویت های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ترویج زایمان طبیعی و زایمان بدون درد و ایجاد بلوک های زایمانی در بیمارستان ها، اظهار داشت: ارائه خدمات زایمان رایگان از بسته های خدماتی طرح تحول سلامت است که دراستان فارس دنبال می شود به گونه ای که در 2 سال گذشته حدود 900 زایمان بدون درد و طبیعی در استان فارس انجام شده است .

عبدالخالق کشاورز گفت: ایجاد اتاق های همراه در بلوک های زایمانی از جمله مواردی است که در ترویج هر چه بیشتر زایمان بدون درد موثر است و در این اتاق ها همسران می توانند در کنار مادران باردار به تقویت روحیه آنان کمک کنند. قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به کاهش آمار سزارین در استان فار س در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: با ترویج زایمان طبیعی و برخورد با متخلفان و تشویق مادران به زایمان بدون درد، آمار سزارین در استان فارس که پیشتاز انجام سزارین های غیر ضروری بود از 59 درصد به 45 درصد کاهش یافته است .

کشاورز، کاهش مرگ و میر مادران را نیز از دستاوردهای طرح تحول سلامت و زایمان طبیعی دانست و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و توسعه خدمات در این زمینه شاهد دستاوردهای خوبی خواهیم بود اما باید بیش از پیش برای کاهش مرگ و میر مادران که بیشتر به دلیل سزارین رخ می دهد کوشش کنیم.


منبع: سلامت نیوز

ارسال نظر شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید
login captcha