1478
 12 نکته در مورد وسواس

12 نکته در مورد وسواس

1395/04/29 بازدید5828

نی‌نی سایت: وسواس‌ها، عقاید،افکار، تصاویر یا تکانه‌های مکرر و مداومی هستند که به عرصه هشیاری شخص هجوم می‌آورند، خارج از اراده شخص هستند، برای شخص تجربه‌کننده بی‌معنی یا نفرت‌انگیز هستند، موجب اضطراب فراوان می‌شوند و شخص می‌کوشد آنها را از ذهن براند. وسواس‌ها با کلیت شخصیتی فرد هم‌خوان هستند، گرچه شخص می‌داند که آنها فرآورده ذهن خود او هستند و از بیرون بر او تحمیل نمی گردند. 12 نکته خواندنی در مورد وسواس را در ادامه می‌بینید؛

جهان‌اولی‌های مبتلا
1. در قدیم وسواس را پدیده‌ای نادر می‌دانستند.
2. تحقیقات در آمریکا شیوع تمام عمر آن را 5/2 درصد اعلام کرده است.
3. در کانادا شیوع 3 درصد گزارش شده است.
4. در آمریکا وسواس چهارمین اختلال شایع روانپزشکی بعد از هراس‌ها، سوء مصرف مواد و افسردگی است.

چه کسانی بیشتر مبتلا می‌شوند؟
5. شیوع وسواس در مردان و زنان تقریبا برابر است. در بعضی از پژوهش‌ها در زنان مقداری بیشتر گزارش شده است.
6. در کودکان ،در پسران بسیار شایع‌تر از دختران است.
7. متوسط سن شروع حدود 20 سالگی است و مردان زودتر از زنان مبتلا می‌شوند (متوسط سن مردان حدود 18 و زنان 22 سالگی است).
8. افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل مبتلا می‌شوند.
9. اجبار پاکیزگی و وسواس آلودگی در زنان و اجبار وارسی و وسواس مرتبط با آسیب و پرخاش در مردان شایع‌تر است.

وسواسی‌ها چه می‌کنند؟
10. محتوای شایع وسواس واعمال اجباری شامل:
- وسواس آلودگی/ اجبار پاکیزگی، اطمینان جویی
- آسیب/ پرخاش/ اجبار وارسی و... افراطی، ایمن جویی، اطمینان جویی
- جنسی/ اجتناب‌های منفعل ودوری از اشخاص و موقعیت‌های تداعی‌کننده وسواس
- مذهبی/ وردخوانی، تکرار اعمال مذهبی و اجتناب‌های منفعل
- اجبارهای انباشت/ جمع‌آوری و نگهداری اشیا بی‌مصرف و بی‌ارزش
- وسواس‌های بدون اجبارهای آشکار
- محتواهای وسواسی عجیب وغریب (سوراخ‌شدن بدن، خروج مدفوع، بو و...)

11. اجبارها عبارتند از رفتار های تکراری،هدفمند وارادی که در پاسخ به وسواس‌ها رخ می‌دهند و براساس قواعد ویژه و به شکل کلیشه‌ای صورت می‌پذیرند. هدف نهایی انجام و خود رفتار نیست بلکه این اعمال برای دو هدف زیر صورت می‌گیرند:
- کاهش اضطراب واحساس گناه
- پیشگیری از وقوع پیامدهای وحشتناک وفاجعه بار.

12. اما نکته مهم از نظر تشخیصی وسواس این است که خود فرد به غیر منطقی بودن اعمال وافکار وسواسی خود واقف است.

ارسال نظر شما

login captcha
آخ منم وسواس دارم . خیلی بده