749
آشنایی با غربالگری 3 ماه اول بارداری

آشنایی با غربالگری 3 ماه اول بارداری

1393/01/17 بازدید11488

 در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏ گیرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار میگیرد تا ریسک سندرم داون(تریزومی 21)، سندرم ادوارد(تریزومى 18) و سندرم پاتو (تریزومى13 ) محاسبه شود.

یکى از این اندازه‏ گیریها با سونوگرافى خاصى انجام میشود که به آن اندازه‏ گیرى NT میگویند و دیگرى آزمایش‏هایى است که روى خون مادر انجام مى‏شود.

 

اندازه‏ گیرى NTدر سونوگرافى

 

اندازه‏ گیرى NTبا سونوگرافى خاصى که از ابتداى هفتة 11 (0+11) تا انتهاى هفتة 13 باردارى (6+13) قابل انجام است، صورت مى‌گیرد. در این نوع سونوگرافى مقدار مایع در پشت گردن جنین که به آن NT مى‏گویند، اندازه‏گیرى مى‏شود. تمام جنین‏ها در این قسمت داراى مقدارى مایع هستند که این‌مقدار در جنین‏هاى مبتلا به‌ سندرم داون تمایل به افزایش دارد.

 

سونوگرافى NT همچنین در موارد زیر کاربرد دارد:

 

1- زنده بودن جنین را تأیید میکند.

2- سن باردارى را تأیید مى‏کند.

3- باردارى‏هاى دوقلو را تشخیص مى‏دهد.

4- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را که در این سن باردارى قابل تشخیص هستند، بررسى مى‏کند.

 

آزمایش خون مادر

 

در آزمایش خون مادر سطح دو ماده که معمولاً در خون تمامى زنان باردار یافت مى‏شود مورد اندازه‏گیرى قرار مى‏گیرد: PAPP-A، و بتا HCGآزاد. در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنین به سندرم داون مقدار دو مادة مزبور تمایل به خروج از مقادیر مورد انتظار را نشان مى‏دهد.

ارسال نظر شما

login captcha