1242
آیا امکان بارداری بلافاصله پس از پایان قاعدگی وجود دارد؟

آیا امکان بارداری بلافاصله پس از پایان قاعدگی وجود دارد؟

1393/01/09 بازدید155667

 نی نی سایت: هرچند احتمال آن زیاد نیست اما غیر ممکن هم نیست اینکه آیا امکان بارداری بلافاصله پس از پایان قاعدگی وجود دارد؟ تخمک گذاری معمولا 12 تا 16 روز پیش از پریود بعدی اتفاق می افتد، بنابراین این مسئله دقیقا بستگی به این دارد که طول دوره شما چند روزه است و قاعدگیتان چند روز طول می کشد.

در طول پریود همیشه یک تخمک آماده می شود تا در سیکل آینده آزاد شود و از آنجائی که زمان بالغ شدن تخمکها در این دوره با هم متفاوت است،نمی توان برای آزاد شدن آن ها دقیقا یک روز خاص را تعیین کرد.
 

سیکل شما چند روزه است؟

اگر سیکل شما 28 روزه است ،12 تا 16 روز پس از اولین روز قاعدگی،تخمک گذاری می کنید و اگر پریودتان 7 روزه باشد حدود پنج روز پس از تمام شدن آن، تخمک گذاری اتفاق می افتد. چنانچه در پایان قاعدگی نزدیکی داشته باشید و فرض کنیم که اسپرم می تواند حدود هفت روز زنده بماند، آنگاه اگر تخمک گذاری شما کمی زودتر از همیشه اتفاق بیفتد امکان بارداری وجود خواهد داشت.

اگر سیکلتان کوتاه باشد ،مثلا 22 روزه، در این صورت تخمک گذاری به فاصله کمتری از پایان پریودتان خواهد بود و در صورت نزدیکی در آخر قاعدگیتان، امکان بارداری بیشتر می شود.

ضمنا،در محاسبه سیکل توجه داشته باشید که لکه بینی میان پریود ها را ،که اغلب طبیعی است،نباید با خونریزی قاعدگی اشتباه بگیرید.

 

ارسال نظر شما

login captcha

من که دو روز بعد از پریودی باردار شدم

من اکثرا هفت روز پریود و ۲۱ روز پاکم ، روز آخر پریودیم نزدیکی بدون جلو گیری داشتم میتونم باردار باشم؟

@zahraahmadi5807

با توجه به اینکه زمان تخمک گذاری شما نبوده است احتمال بارداری ضعیف است اما اگر تا ۱۵ روز دیگر  پریود نشدید آن وقت تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید. 

چرا بعضی ها معتقدند روز پس از پریودی حامله شده اند؟