1188

ارسال نظر شما

login captcha
بچه ها تو رو خدا واسم دعا کنید من کیست تخمدان داشتم بخاطر همین پریود هام نامنظم بود تا ماه چهارم متوجه بارداریم نشدم و کلی قرص اعصاب استفاده کردم
زهرا جان سه ماه و پنج روز
زری جان احتمالا 4یا5هفتته
من حالا 13 هفته و 5 روزم میشة چند ما
جنین من نوزده هفته هست ولی هیچ تکونی احساس نمیکنم
هشت
ملین
سفر استانبول