1478
تنوع نامگذاری در دختران بیشتر از پسران است

تنوع نامگذاری در دختران بیشتر از پسران است

1394/03/12 بازدید1052

محسن اسماعیلی مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: در مجموع 20 الگو برای نامگذاری ویژه دختران و پسران وجود دارد که شامل الگوهای مذهبی، گلها، نام های ملی و مذهبی، ایرانی اصیل، صفات خداوند، ملی و باستانی، اسطوره ها، کرات و اجرام آسمانی، مظاهر طبیعت، حیوانات، پرندگان، جا و مکان، سنگ های قیمتی و موجودات خیالی است.

وی تصریح کرد: برای نامگذاری دختران از 18 مورد از این الگوها استفاده می شود در حالیکه در پسران از 14 الگو بهره گرفته می شود و همین موضوع باعث شده که تنوع نامگذاری در دختران بسیار بیشتر از پسران باشد.

اسماعیلی ادامه داد: در مجموع نامگذاری ایرانیان از الگوهای متفاوتی پیروی می کند که این الگوها شامل اسامی دینی، مذهبی، ملی، قومی و منطقه ای است و مردم ایران براساس این الگوها نام فرزندان خود را انتخاب می کنند.

گرایش دینی مهمترین عامل انتخاب نام برای فرزندان

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: مهمترین عامل انتخاب نام در ایران گرایش های دینی است و در انتخاب نام پسران و دختران تاثیر زیادی دارد، اما این موضوع در انتخاب نام پسران پررنگ تر است، زیرا الگوهای نامگذاری پسران و دختران با هم متفاوت است و نام دختران تنوع بیشتری دارد.

بیش از پنج هزار عنوان برای نام دختران

اسماعیلی با بیان اینکه پنج هزار و 192 عنوان برای انتخاب نام دختران در کشور وجود دارد، افزود: این در حالیست که براساس بررسی های صورت گرفته در سال 92، برای پسران چهار هزار و 364 نام وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین عناوین نام های دخترانه بیشتر از اسامی پسرانه است، این در حالیست که در سال 92 آمار ولادت پسران 40 هزار و 145 مورد بیشتر از آمار ولادت دختران بوده است.

اسماعیلی گفت: عناوین نام دختران بیش از 800 مورد از عناوین نام پسران بیشتر بوده است.

فاطمه و زهرا در صدر انتخاب نام دختران

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه فاطمه و زهرا در صدر انتخاب نام دختران از سال 84 تاکنون بوده، افزود: زینب و مریم نیز جزء اسامی پرانتخاب در کشور به شمار می روند.

وی تصریح کرد: از حدود 10 سال پیش تاکنون ابوالفضل در صدر نام پسران در کشور قرار داشت اما در سال های گذشته در رده های سوم تا پنجم نام پسران قرار گرفته است.

اسماعیلی افزود: ترکیب نام های مذهبی مانند محمد، حسین، علی با امیر بیشترین فراوانی را در 10 سال گذشته در اسامی پسران داشته و امیرحسین و امیرمحمد دو نامی هستند که جزء 10 فراوانی اول پسران در این مدت هستند.

 

 

منبع: ایرنا

ارسال نظر شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید
login captcha