1420
کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ایران

کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ایران

1 هفته پیش بازدید211

«بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال، بر اساس اقداماتی که کشورها انجام داده اند، کاهش یافته است.»
علی اکبر سیاری رئیس پانزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان با بیان این مطلب درباره مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ایران گفت:« این آمار در ایران از ۵۶ مورد مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در سال ۱۹۹۰ به ۱۵ مورد رسیده است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که این میزان مرگ و میر از ۱۵ به ۶ مورد رسیده است، عقب تر هستیم. اما نسبت به کشورهای جهان سوم که از ۹۹ مورد مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال به ۵۳ مورد رسیده است، جلوتر هستیم. یکی از دستاوردهای کشور در زمینه کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال، اجرای موفق برنامه واکسیناسیون بوده است. به طوری که شاهد پوشش ۹۵ درصدی واکسیناسیون کودکان ایرانی هستیم.»

حذف فقر آهن در مادران ایرانی

سیاری در ادامه با عنوان این مطلب که میزان فقر آهن در مادران ایرانی ۱۳ درصد است، به مهر گفت:« این آمار در آمریکا ۱۷ درصد و در فرانسه ۲۳ و ترکیه ۲۹ درصد است. برای کاهش فقر آهن، ما چندین کار انجام داده ایم. از جمله دادن قطره آهن به تمامی کودکان زیر ۶ ماهگی بوده است. از سال ۱۳۷۶ ، غنی سازی آرد با آهن وارد برنامه کشوری شد و به دانش آموزان دختر هر هفته دو قرص آهن می دادیم که در حال حاضر به یک قرص در هفته رسیده است.برای مادران باردار از ۴ ماهگی به صورت رایگان قرص آهن داده ایم و تمامی این خدمات منجر به این دستاوردها شده است.»

ارسال نظر شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید
login captcha