1188
غربالگری زنان باردار برای بیماری های نادر

غربالگری زنان باردار برای بیماری های نادر

1397/11/23 بازدید303

نی نی سایت: «همه سعی ما در بنیاد بیماری های نادر، این است که کار غربالگری و تشخیص بیماری های نادر در ابتدای سن شیوع بیماری انجام شود تا اقدامات درمانی را به موقع آغاز کنیم.»
حمیدرضا ادراکی مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران با بیان این مطلب درباره روند غربالگری تشخیص بیماری های نادر در زنان باردار گفت:« غربالگری زنان باردار خیلی مهم است. برای مادرانی که جنین آنها مشکوک به بیماری نادر است، سونوگرافی های ساده و پیشرفته و همچنین MRI جنین انجام می شود.در صورتی که مادر باردار در سونوگرافی ساده ، جنین او مشکوک به بیماری نادر بود، برای او سونوگرافی پیشرفته و همچنین MRI از جنین انجام می شود.»
ادراکی با تاکید بر انجام سایر کارهای تشخیصی تخصصی برای این قبیل مادران که مشکوک به بیماری نادر هستند، در ادامه به مهرگفت:« حتما از ماه چهارم حاملگی برای این مادران درخواست MRI جنین از روی شکم مادر انجام می شود. ضمن اینکه سایر کارهای تشخیصی مثل تست های ژنتیکی و...، برای تشخیص نوع دقیق بیماری نادر، انجام می شود.»

ارسال نظر شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید
login captcha