ورود به نی نی سایت
در صورتی که با پست الکترونیک ثبت نام کرده اید با پست الکترونیک ویا نام کاربری، و در صورتی که با شماره همراه ثبت نام کرده اید با شماره همراه خود وارد سایت شوید.
  • برای ورود به سایت از پست الکترونیکی خود که با آن ثبت نام کرده اید استفاده کنید.
  • در صورتی که پست الکترونیکی شما تایید نشده است و ایمیل تایید در هنگام ثبت نام برای شما ارسال نشده است مجدد در قسمت ثبت نام از طریق پست الکترونیک، عملیات ثبت نام را انجام دهید.