موضوع بحث

تب شدید کودک

| 1392/03/20 | 16:58 9 بازدید
موضوع بحث: تب شدید کودک
خانمایی که کودک 18 ماهه دارن لطفا بیاین کمک ترو خدا بچم داره تو تب میسوزه کمککککک
1391/03/15
|
18:24
بچه داره تو تبمیسوزه چیکار کنم؟
1391/03/15
|
18:25
عزیزم هفته پیش دختر منم تب 39-40 درجه داشت 3 روز بدون علایم دیگه ای که هیچ دارویی هم تبشو پایین نمیاورد. تقریبا 1 سالشه دخترم.......ویروس جدیده.....
1391/03/15
|
18:39
دکتر فتح سامی 15 بهمن
شیاف بذار
دستمال رو پاهاش تا کشاله رون..رو دلش و روی پیشونی و دستهاش
بروفن هم بهتر تبو پایین میاره
1391/03/15
|
18:41
لادن جان بروفنشیاف داره؟

1391/03/15
|
18:48
لادن جان بروفن شیاف داره؟

1391/03/15
|
18:48
نفیس بیا تو همون تایپیک آپارتمان فروشی لطفا
1391/03/15
|
18:51
نه شیاف استامینوفن بذار میاد پایین
بروفن شربته به جای استا میتونی بدی ولی روزی سه بار فقط
شیاف هم روزی سه چهار بار میتونی بذاری
1391/03/15
|
18:54
شیاف دیکلوفناک البته یک سوم فوری میاره پایین
1392/03/20
|
16:58
ارسال پاسخ و نظر شما

جدیدترین موضوعات دو روز گذشته

کمک مربی

1 دقیقه پیش

کمک کمک

3 دقیقه پیش
پربازدیدترین موضوعات امروز
18 ساعت پیش  |  امروز  23033  بازدید
15 ساعت پیش  |  امروز  12684  بازدید
16 ساعت پیش  |  امروز  10337  بازدید