موضوع بحث

بهترین قرص برای درمان کم خونی ناشی از فقر آهن برای خانوما

1389/07/06 23:46 6
موضوع بحث: بهترین قرص برای درمان کم خونی ناشی از فقر آهن برای خانوما
کسی تجربه داشته که برای آز قبل از ازدواج بهش بگن فقر آهن داری و برای یکماه دارو بدن بخوره ؟ به دوست من قرص EISEN PLUS دادن خوبه ؟
درونت قلمرویی از آرامش است که می تواند همه نیکبختی هایی که خواهانشان هستی خلق کند (وین دایر)
مرسی .
درونت قلمرویی از آرامش است که می تواند همه نیکبختی هایی که خواهانشان هستی خلق کند (وین دایر)
منم با فیفول موافقم حرف نداره
ایزن پلاس عالیههههههه آلمانیه
بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهــــــرا
ارسال پاسخ و نظر شما