موضوع بحث

دکتر سعیده ضیایی

1391/01/22 22:38 5
موضوع بحث: دکتر سعیده ضیایی
سلام بچه ها کسی این خانم دکتر رو می شناسه؟ ممنون می شم راهنماییم کنید
راه خواهم افتاد ... باز از ریشه به برگ ... باز از بود به هست
من سودابه ضیایی را میشناسم
نه عزیزم این مطبش آیت الله کاشانیه
راه خواهم افتاد ... باز از ریشه به برگ ... باز از بود به هست
ای بابا چه بد عزیزم

ممنون که گفتی

راه خواهم افتاد ... باز از ریشه به برگ ... باز از بود به هست
ارسال پاسخ و نظر شما