موضوع بحث

خواب رفتن پاها در بارداری

1392/10/02 11:28 4
موضوع بحث: خواب رفتن پاها در بارداری
من هفته هفتهم بارداریمه اما چند روزیه پاهام ورم دارن و خواب میرن. گاهی هم کف پاهام سوزن سوزن میشن. کفشام هم تنگ شدن. خواب رفتگی پاهام نگرانم کرده. کسی تجربه مشابهی داره؟علتش چی میتونه باشه؟
هفته هفدهم هستم. الان با دکترم صحبت کردم. گفت باید روزی چهار لیوان شیر بخورم. شوهرم رفته شیر بخره
منم هفته نوزدهمم.پاهام از 2 روز پیش شروع کرده شدید ورم داره.من شیر هم نمیتونم بخورم حالمو بد میکنه.
من هفته چهاردهم تازگیا اینجوری شدم. درد کف پا و سوزش و سوزن سوزن شدن کف پا دارم. یعنی از شیر نخوردنه؟
1
5
10
15
20
25
30
35
40

فقط 17 هفته به تولد باقی مونده !

ارسال پاسخ و نظر شما