موضوع بحث

خواب رفتن پاها در بارداری

| 1392/10/02 | 11:28 4 بازدید
موضوع بحث: خواب رفتن پاها در بارداری
من هفته هفتهم بارداریمه اما چند روزیه پاهام ورم دارن و خواب میرن. گاهی هم کف پاهام سوزن سوزن میشن. کفشام هم تنگ شدن. خواب رفتگی پاهام نگرانم کرده. کسی تجربه مشابهی داره؟علتش چی میتونه باشه؟
1390/12/22
|
21:36
1
5
10
15
20
25
30
35
40

فقط 19 هفته به تولد باقی مونده !

هفته هفدهم هستم. الان با دکترم صحبت کردم. گفت باید روزی چهار لیوان شیر بخورم. شوهرم رفته شیر بخره
1390/12/22
|
21:59
1
5
10
15
20
25
30
35
40

فقط 19 هفته به تولد باقی مونده !

منم هفته نوزدهمم.پاهام از 2 روز پیش شروع کرده شدید ورم داره.من شیر هم نمیتونم بخورم حالمو بد میکنه.
1390/12/24
|
17:02
من هفته چهاردهم تازگیا اینجوری شدم. درد کف پا و سوزش و سوزن سوزن شدن کف پا دارم. یعنی از شیر نخوردنه؟
1392/10/02
|
11:28
1
5
10
15
20
25
30
35
40

فقط 5 هفته به تولد باقی مونده !

ارسال پاسخ و نظر شما