موضوع بحث

زیفت بهتره یا آی وی اف و..

| 1392/08/02 | 21:19 2 بازدید
موضوع بحث: زیفت بهتره یا آی وی اف و..
میخوام کدوم روش بهتره بااینکه هزینه زیفت 2برابر ای وی اف است فقط نتیجه برام مهمه؟؟؟؟
1392/08/02
|
19:35
لوله هام بازه فقط درصد موفقیت مهمه
1392/08/02
|
19:38
ارسال پاسخ و نظر شما