موضوع بحث

تست بتاکی مثبت میشه؟؟؟؟

1392/09/07 19:31 37
موضوع بحث: تست بتاکی مثبت میشه؟؟؟؟
سلام کسی میدونه تست بتاخون روچندروزبعدازلقاح بایدانجام داد؟؟
خدایا شکرت بابت زیبا ترین هدیه ای که بمن دادی
یعنی دوهفته بعدازنزدیکی؟
خدایا شکرت بابت زیبا ترین هدیه ای که بمن دادی
ولی میگن از پری یه هفته باید بگذره
خدایا شکرت
بهتره از پری بگذره
آرزو کن گوشهای ” خدا ” پر است از آرزو و دستهایش پر از معجزه شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی ” خدا ” باشد . . .
خب اون موقع تست ادرارم مثبت میشه
خدایا شکرت بابت زیبا ترین هدیه ای که بمن دادی
تست خون خیلی حساستره ها!!
منظورم بتاخونه
خدایا شکرت بابت زیبا ترین هدیه ای که بمن دادی
اوکی یه سوال بنظرتون باحاملگی میشه درسم خوندبراکنکورمثلا؟
خدایا شکرت بابت زیبا ترین هدیه ای که بمن دادی
من سنم داره میره بالاامابایددرسمم ادامه بدم میدونم نمیتونم اززیرباربچه دارشدن شونه خالی کن
خدایا شکرت بابت زیبا ترین هدیه ای که بمن دادی
باید وقتتو تنظیم کنی وبه هر دوش برسی سخته ولی شدنیه
خدایا شکرت
اره من زن داداشم توبارداریش اوایل تهوع شدیدداشت ترسیده شدم
خدایا شکرت بابت زیبا ترین هدیه ای که بمن دادی
مرسی مامان عسل ازراهنماییت
خدایا شکرت بابت زیبا ترین هدیه ای که بمن دادی
اره خب بارداری غیر قابل پیشبینیه من خودم استراحتی هستم نمیشه برنامه ریزی کرد
خدایا شکرت
من 6روز قبل پری دادم.مثبت شد
دختر نازم،مه یاس خوشگلم؛18تیر اذان ظهر اومد تو بغلم.خیلی دوستت دارم عشقم.
من روز پری مثبت شد
،معمولا دو هفته بعد لقاح
من روزپریم رفتم بود الان یه هفته میگذره پری نشدم نمیدونمم چیکار کنم؟
ارسال پاسخ و نظر شما