موضوع بحث

دعا به جهت باردار شدن!

| 1394/09/18 | 15:47 10 بازدید
موضوع بحث: دعا به جهت باردار شدن!
یک دعا به جهت باردار شدن در یک کتابی پیدا کرده بودم شاید به درد تون بخوره
به جهت حمل زنان آیه " و لو ان قرانا جمیعا " (سوره رعد آیه 30) را به حروف مقطعه بنویسید (و ل و ان ق ر ا ن ا ...) وبر پهلوی زن ببندد حامله شود (برای 900 زن نسخه شده همگی حامله شدن)
1387/04/06
|
18:12
منم یه دعا دارم هرکی بعد نماز صبح 11 مرتبه سوره قدر رو بخونی خیلی مجربه امتحانش ضرر نداره
1389/08/16
|
09:37
من خوشم نمیاد قران ببندم به خودم اخه یکمفکر کنین یه زنی اینجا نوشته بود وقت توالت و نزدیکیم ناعوذ با....ه ایه همراش بوده خانما قران حرمت داره
1389/08/16
|
14:32
>*
من خوشم نمیاد قران ببندم به خودم اخه یکمفکر کنین یه زنی اینجا نوشته بود وقت توالت و نزدیکیم ناعوذ با....ه ایه همراش بوده خانما قران حرمت داره
1389/08/16
|
14:32
>*
من خوشم نمیاد قران ببندم به خودم اخه یکمفکر کنین یه زنی اینجا نوشته بود وقت توالت و نزدیکیم ناعوذ با....ه ایه همراش بوده خانما قران حرمت داره
1389/08/16
|
14:32
>*
بچه ها واسه منم دعا کنید
1390/11/23
|
12:31
❤❤❤❤❤❤ما اولین بار است که تجربه بندگی را داریم اما او قرنهاست که خداست. پس آرام باش❤❤❤❤❤❤ فرشته آسمونی من امیرعلی نازنینم 15 اردیبهشت زمینی شدخدایـــــــاهزاران مرتبه شکرت
بچه ها واسه منم دعا کنید
1390/11/23
|
12:32
❤❤❤❤❤❤ما اولین بار است که تجربه بندگی را داریم اما او قرنهاست که خداست. پس آرام باش❤❤❤❤❤❤ فرشته آسمونی من امیرعلی نازنینم 15 اردیبهشت زمینی شدخدایـــــــاهزاران مرتبه شکرت
دوماهه بارداربودم نی نیموازدست دادم خدایارحم کن انتظاربچه روبه دلمون نذاریارب.
1394/05/08
|
09:35
آن سرو ناخلف که تبر شد زما نبود مارا زمانه گر شکند ساز میشویم.
سلام واسه منم دعا کنید.خیلی دلم بچه میخواد.بچه سالم و صالح.
1394/08/30
|
00:45
خدایا همیشه شکرت.کمکم کن
بچه ها منم دلم خیلی بچه میخواد برای منم دعا کنید
1394/09/18
|
15:47
ارسال پاسخ و نظر شما