موضوع بحث

فرهنگیان و مرخصی زایمان نه ماه

| 1392/12/07 | 20:36 86 بازدید
موضوع بحث: فرهنگیان و مرخصی زایمان نه ماه
سلام مامانای فرهنگی از مرخصی زایمان نه ماهه خبر دارین یا نة/
اجرا میشه یا نه؟
1392/07/30
|
22:13
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
1392/07/30
|
22:15
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
بخشنامه اش اومده یا نه؟
1392/07/30
|
22:16
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
؟
1392/07/30
|
22:21
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
کسی نیست؟
1392/07/30
|
22:21
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
خواهر من فرهنگی الان هم تو مرخصی زایمان هست گفت نه ماه تائید نشد و همون 6 ماه
1392/07/30
|
22:24
[ گاهے اوقات انسان ها دوست ندارند که حقیقت را بشنوند زیرا باور ها و عقایدشان را زیر و رو خواهد کرد...
منم فعلا تو مرخصی هستم البته با 6 ماه
1392/07/30
|
22:37
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
آخه قرار بود نه ماه از اول آبان اجرا شه میخواستم بدونم کسی در این باره خبری داره یانه/
1392/07/30
|
22:39
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
مرخصی زایمان همچنان در گیرو دار شش ونه/اختلاف نظرسه ماهه دومعاون رئیس جمهور/مجلس به روحانی تذکر داد!
1392/07/30
|
22:50
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
http://qudsonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=162468&Titr=%d9%85%d8%b1%d8%ae%d8%b5%db%8c%20%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%20%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86%20%d8%af%d8%b1%20%da%af%db%8c%d8%b1%d9%88%20%d8%af%d8%a7%d8%b1%20%d8%b4%d8%b4%20%d9%88%d9%86%d9%87/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81%20%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%87%20%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87%20%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%20%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%20%d8%a8%d9%87%20%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%20%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1%20%d8%af%d8%a7%d8%af!
1392/07/30
|
22:51
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
?
1392/08/01
|
12:01
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
کسی نیست؟
1392/08/01
|
14:59
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
?
1392/08/03
|
21:51
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
?
1392/08/03
|
22:18
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
سلام پینار جون منم مرخصیم هفته پیش تمومشد رفتم سر کار اما هنوز امیدوارم. آخه شنیدم بخشنامه اومده آمار اونایی که شهریور مرخصی بودن رو وزارتخونه میخواسته. شاید بخوان کاری بکنن.راستی شما از کجا شنیدی که از آبان اجرا میشه؟
1392/08/03
|
22:19
گاهی خدا آنقدر صدایت را دوست دارد
که سکوت می کند
تا بارها بگویی:
"خدای من"
سلام سرمه جون
اره آمار خواستن منم برا همین امیدوارم
1392/08/03
|
22:24
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
تو همین سایت یکی از بچه ها میگفتن که از وزارت خانه پرسیدن گفتن به احتمال زیاد آبان ماه اجرا بشه
1392/08/03
|
22:25
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
سرمه جون ابلاغت رو چی زدن؟ یعنی تدریس میکنی؟
1392/08/03
|
22:28
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
خبر جدیدی نیست؟
1392/08/04
|
12:43
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
http://www.yjc.ir/fa/news/4605467/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
1392/08/04
|
14:05
پسرم الوین چشم قشنگه 11 خرداد زندگی من و بابایی رو شیرین تر کرد
ارسال پاسخ و نظر شما