میخوام به بچم بدم به جای شربت ویتان میخوام بدونم ازش راضی بودین؟
خدایا اگر من به تو بد کردم تو را بنده دگر بسیار است, اما اگر تو با من مدارا نکنی مرا خدای دگر کجاست؟
1390/10/01
|
18:13
اشتها آور هست اما نه انچنان اشتهای بچه بهتر میشه
برای بچهای من به خصوص پسرم عالی بوده

 روزی که گذشت هیچ از او یاد مکن ...........فردا که نیامدست فریاد مکن .........
برنامده و گذشته بنیاد منه .............حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
ارسال نظر شما