موضوع بحث

اونایی که از سان استول استفاده کرده راضی بودن؟

| 1390/10/01 | 18:13 3 بازدید
موضوع بحث: اونایی که از سان استول استفاده کرده راضی بودن؟
میخوام به بچم بدم به جای شربت ویتان میخوام بدونم ازش راضی بودین؟
1390/10/01
|
16:38
خدایا اگر من به تو بد کردم تو را بنده دگر بسیار است, اما اگر تو با من مدارا نکنی مرا خدای دگر کجاست؟
من که خیلی راضیم
1390/10/01
|
16:48

 روزی که گذشت هیچ از او یاد مکن ...........فردا که نیامدست فریاد مکن .........
برنامده و گذشته بنیاد منه .............حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
منم میخوام واسه پسرم بگیرم چه جوریه اشتها آوره
1390/10/01
|
17:52
اشتها آور هست اما نه انچنان اشتهای بچه بهتر میشه
برای بچهای من به خصوص پسرم عالی بوده
1390/10/01
|
18:13

 روزی که گذشت هیچ از او یاد مکن ...........فردا که نیامدست فریاد مکن .........
برنامده و گذشته بنیاد منه .............حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
ارسال پاسخ و نظر شما