موضوع بحث

ترشحات زرد در بارداری.... کم کم دارم نگران میشم

| 1391/12/01 | 11:26 20 بازدید
موضوع بحث: ترشحات زرد در بارداری.... کم کم دارم نگران میشم
بهداشت رو هم رعایت میکنم.... هر روز لباس زیرمو عوض میکنم و خودمو با شامپو بچه میشورم.... نمیدونم چکار کنم
1390/09/30
|
10:51
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
رنگش هم زرد لیمویی هست.... میترسم واسه جنین بد باشه.
1390/09/30
|
10:53
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
کسی نیست؟
1390/09/30
|
10:53
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
کسی نیست
1390/09/30
|
11:01
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
موندم کسی بیاد جواب بده
1390/09/30
|
11:02
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
عزیزم هفته چندمی؟تا سه ماهه اول ترشح طبیعی هست
1390/09/30
|
11:03
مادر، تمام زندگیم درد می کند!
دلم نوازشهای مادرانه می خواهد.
میرم تو هفته 11
1390/09/30
|
11:04
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
الهه جون ترشحاتم سفید رنگ نیست... تا حدی مایل به لیموویی هست
1390/09/30
|
11:05
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
هستی؟
1390/09/30
|
11:06
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
غزال جان من هم دارم
از بچه ها سوال کردم گفتن طبیعیه
البته من امروز وقت دکتر دارم که بهش می گم
1390/09/30
|
11:08
...
1390/09/30
|
11:08
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
اشکالی نیست عزیزم.من الان هفته ۲۷ هستم و اوایل حاملگی به همین صورت بودم۰با دکترم مشورت کردم و گفت طبیعی.الان هم که خیلی کم شده.خودتو نگران نکن عزیزم۰به چیزای خوب فکر کن۰حالا اگه خیلی نگرانی به دکترت بگو.بوس بوس
1390/09/30
|
11:09
مادر، تمام زندگیم درد می کند!
دلم نوازشهای مادرانه می خواهد.
سلام خوبی یاسی جان.... مبارکه خانمی....
از دکترت سوال کردی یه خبر هم بمن بده . من که سری پیش سوال گرفتم گفتش که با شامپو بچه خودتو بشور و هر روز لباس زیرتو عوض کن. همین
1390/09/30
|
11:11
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
داروی دیگه ای هم نداد
1390/09/30
|
11:12
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
مرسی الهه جون.... ممنون خانمی...منم بوس
1390/09/30
|
11:13
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
اگه همراه با سوزش و خارش باشه عفونته
منم دارم
1390/09/30
|
11:16
سحر جون دارو هم مصرف میکنی؟
1390/09/30
|
11:16
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
خارش و سوزش ندارم...
1390/09/30
|
11:18
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
بعضی وقتا خیلی کم پیش میاد
1390/09/30
|
11:18
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...
پرسیدی بیا اینجا بگو .... منم که هفته 23 هستم گاهی اینجوری میشم ..
1390/09/30
|
13:11
خدایا کمکم کن اونقد بزرگ شم که دنیا دیگه جامو نداشته باشه …
ارسال پاسخ و نظر شما