موضوع بحث

ترشحات زرد در بارداری.... کم کم دارم نگران میشم

موضوع بحث: ترشحات زرد در بارداری.... کم کم دارم نگران میشم
بهداشت رو هم رعایت میکنم.... هر روز لباس زیرمو عوض میکنم و خودمو با شامپو بچه میشورم.... نمیدونم چکار کنم
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
رنگش هم زرد لیمویی هست.... میترسم واسه جنین بد باشه.
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
کسی نیست؟
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
کسی نیست
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
موندم کسی بیاد جواب بده
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
عزیزم هفته چندمی؟تا سه ماهه اول ترشح طبیعی هست
مادر، تمام زندگیم درد می کند!
دلم نوازشهای مادرانه می خواهد.
میرم تو هفته 11
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
الهه جون ترشحاتم سفید رنگ نیست... تا حدی مایل به لیموویی هست
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
هستی؟
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
غزال جان من هم دارم
از بچه ها سوال کردم گفتن طبیعیه
البته من امروز وقت دکتر دارم که بهش می گم
...
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
اشکالی نیست عزیزم.من الان هفته ۲۷ هستم و اوایل حاملگی به همین صورت بودم۰با دکترم مشورت کردم و گفت طبیعی.الان هم که خیلی کم شده.خودتو نگران نکن عزیزم۰به چیزای خوب فکر کن۰حالا اگه خیلی نگرانی به دکترت بگو.بوس بوس
مادر، تمام زندگیم درد می کند!
دلم نوازشهای مادرانه می خواهد.
سلام خوبی یاسی جان.... مبارکه خانمی....
از دکترت سوال کردی یه خبر هم بمن بده . من که سری پیش سوال گرفتم گفتش که با شامپو بچه خودتو بشور و هر روز لباس زیرتو عوض کن. همین
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
داروی دیگه ای هم نداد
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
مرسی الهه جون.... ممنون خانمی...منم بوس
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
اگه همراه با سوزش و خارش باشه عفونته
منم دارم
سحر جون دارو هم مصرف میکنی؟
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
خارش و سوزش ندارم...
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
بعضی وقتا خیلی کم پیش میاد
خدایا هزار مرتبه شکرت « یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ لى کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ (ع) »...صلوات برای سلامتی همه نی نی ها و دو تا فرشته خودم... تروخدا برای سلامتی محمدم صلوات بفرستید.
پرسیدی بیا اینجا بگو .... منم که هفته 23 هستم گاهی اینجوری میشم ..
خدایا کمکم کن اونقد بزرگ شم که دنیا دیگه جامو نداشته باشه …
ارسال پاسخ و نظر شما

جدیدترین موضوعات دو روز گذشته

ماه نهم هستم

18 دقیقه پیش

لانه گزینی

18 دقیقه پیش