موضوع بحث

آسپرین بچه

| 1390/09/03 | 00:27 3 بازدید
موضوع بحث: آسپرین بچه
من هفته 22 هستم دکتر بهم آسپرین بچه داده . یادم رفت ازش بپرسم کی بخورم ؟
1390/09/03
|
00:14
کسی نیست؟

1390/09/03
|
00:20
از خود دکتر بپرس

زنگ بزن
1390/09/03
|
00:22
جویدنی رو با غذا و روکشدارو با معده خالی بخور عزیزم
1390/09/03
|
00:27
هرگز از سمت جلو به یک گاو، از سمت عقب به یک اسب و از هیچ سمتی به یک احمق نزدیک نشوید
ارسال پاسخ و نظر شما