موضوع بحث

نزدیکی پس از زایمان

| 1393/06/09 | 14:25 37 بازدید
موضوع بحث: نزدیکی پس از زایمان
خانمهای عزیز می خواستم بپرسم هرکس چند وقت بعد از زایمان تمایل به سکس داشته با وجود خستگیها؟ اولین با درد داشته؟
1390/09/28
|
00:06
من 53 روز بعد. اولش کمی درد داشت ژل استفاده کردیم بهتر شد

البته تمایل زیاد ندارم. زایمانم طبیعی بود
1390/09/28
|
00:10

خداحافظ نی نی سایت قدیمی عزیزم،،، یعنی بازم میبینمت؟ چرا رفتی آخه!

من تا پاک شدم 10روز بعدازطبیعی
1390/09/28
|
00:10
منم فکر کنم یه دوماه بعد از زایمان
اره
1390/09/28
|
00:11
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست ،
خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است
40 roze bad
1390/09/28
|
00:11
ارکان و رونیکا عشقهای من ❤️💚💜💙💛
من 20روزبعدازسزارین..
1390/09/28
|
00:13
مابراین درنه پی حشمت وجاه آمده ایم***ازبدحادثه اینجابه پناه آمده ایم
دردهم نداشتم
1390/09/28
|
00:14
مابراین درنه پی حشمت وجاه آمده ایم***ازبدحادثه اینجابه پناه آمده ایم
من۲۰روز بعد از سزارین......
۳دقیقه م نشد
با درد وحشتناک
1390/09/28
|
00:14
اگـه یـه روز خـدا ازم بپـرسـه مـثلا چـرا فـلان کـارو کـردی؟
میـخوام بهـش بگـم:شـاید حـکمـتی تـوش بـوده!
ببـینـم واکـنشـش چیـه؟ |:
یک ماه بعد البته اوایل زیاد تمایل نداشتم یا آنقدر خسته بودم کم ترجیح می دادم بخوابم
1390/09/28
|
00:20
مرسی خانمها میشه بازهم بگید؟ منم 4 ماهه دخمل جان
1390/09/28
|
00:22
من طبیعی زایمان کردم فکر می کنم یک ماه بعدش که درد هم وحشتناک بود
1390/09/28
|
00:23
من سزارین شدم، حدوداً 15-16 روز بعدش
1390/09/28
|
00:24
درد یک کمی داشتم ولی تحمل کردم. بار دوم دیگه درد نداشتم.
1390/09/28
|
00:24
من الان دخترم دو سالش ولی هنوز به نزدیکی بی میلم
1390/09/28
|
00:31
در واقع عصبیم می کنه
1390/09/28
|
00:31
من تمایل دارم ولی هنوز پاک نشدم...میشه بیشتر از 40 روز بگذره ولی هنوز پاک نشیم؟من سزارین بودم...
1390/09/28
|
00:32
دفعه اول که درد نداشتم...این دفعه نمیدونم...
نگرانم بعد 40 روزم پاک نشم...البته خونریزی نیستا...ببخشید ولی یه ترشحات قهوه ای ماننده...
1390/09/28
|
00:33
من 50 روز بعد از سزارین...اوایل اذیت می شدم
1390/09/28
|
00:33
زن = مرد
نیلوفر جان من تا 45 روز مثل الان تو بودم
1390/09/28
|
00:35
زن = مرد
ارسال پاسخ و نظر شما