موضوع بحث

رنگ ساز دودی کی بلده چی رو با هم قاطی کنم!؟؟

1392/08/04 09:00 2
موضوع بحث: رنگ ساز دودی کی بلده چی رو با هم قاطی کنم!؟؟
الان زمینه موهام زرده!؟؟
من رنگ وویلا شماره 8m و 1/7 را با یه سانت واریاسون نقره ای مخلوط میکنم دودی زیتونی بهم میده روی دکلره
آدم ها فقط آدمند نه کمتر نه بیشتر ، اگر کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی . . . آنها را شکسته ای و اگر بیشتر حسابشان کنی . . .آنها تورا می شکنند
اگر فقط رنگساژ می خوای بکنی:
اکسیدان 9 رو با واریاسیون دودی به اندازه یک سانت با واریاسیون نقره ای قاطی کن بذار رو کل سرت چهار دقیقه بمونه سریع بشور


ارسال پاسخ و نظر شما