موضوع بحث

وزن وقد نرمال بچه 2.5 ساله چنده

| 1392/06/10 | 02:36 16 بازدید
موضوع بحث: وزن وقد نرمال بچه 2.5 ساله چنده
وزن وقد نرمال بچه 2.5 ساله چنده
1392/06/10
|
01:41
پانیسام جون پسره من الان 2 و 8 ماهو 15 روزشه وزنش 15 کیلو قدش 99 که دکتر گفت نرمالو خوبه ببینی چهار تا استخون یه روکشه
1392/06/10
|
01:45
زندگیم بدونه تو هیچ معنایی نداره همسرعزیزم
عسلی جون دختر من 2.5 سالشه 13.5 قدشم 90 من چی بگم
1392/06/10
|
01:47
عزیزم وزن بچه با تولدش سنجیده میشه نه با یه بچه دیگه
پسر من 11600 وزنشه
قدشم 92 سانت
2 سال و 2ماهشه
دکترشم میگه قدش عالیه وزنش نسبتا خوبه نسبت به تولدش
1392/06/10
|
01:50
آرزویی کن گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه... شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه خدا باشد...
عزیزم وزن بچه با تولدش سنجیده میشه نه با یه بچه دیگه
پسر من 11600 وزنشه
قدشم 92 سانت
2 سال و 2ماهشه
دکترشم میگه قدش عالیه وزنش نسبتا خوبه نسبت به تولدش
1392/06/10
|
01:50
آرزویی کن گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه... شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه خدا باشد...
عزیزم وزن بچه با تولدش سنجیده میشه نه با یه بچه دیگه
پسر من 11600 وزنشه
قدشم 92 سانت
2 سال و 2ماهشه
دکترشم میگه قدش عالیه وزنش نسبتا خوبه نسبت به تولدش
1392/06/10
|
01:50
آرزویی کن گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه... شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه خدا باشد...
خیلی خوبو نرماله چون 90 قدشه چون از دکتره پسرم پرسیدم گفتم قدش کوتاه نیست گفت اگه 90هم بود نرمال بود .دقیقا یادمه پسره منم 2/5 همون 14 بود چون نوشتم بهت می گم
1392/06/10
|
01:51
زندگیم بدونه تو هیچ معنایی نداره همسرعزیزم
خواهش عزیزم
1392/06/10
|
01:52
زندگیم بدونه تو هیچ معنایی نداره همسرعزیزم


محاسبه وزن برای دو سالگی : سن به سال * 2 + 8

سن رو ضربدر دو کرده عدد هشت را به آن اضافه میکنیم ، پس دو ضربدر دو میشود چهار با هشت میشود دوازده

وزن نرمال دو سالگی دوازده است !!!
1392/06/10
|
02:36
من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من! من خودم هستم و یک حس غریب، که به صد عشق و هو س می ارزد ...
ارسال پاسخ و نظر شما