موضوع بحث

تاثیر تغذیه بر روی جنین

1390/06/13 17:36 4
موضوع بحث: تاثیر تغذیه بر روی جنین
سلام

من می خواستن بدون چه غذاهایی بر هوش و زیبایی پوست و سفیدی نوزاد اثر دارد .

یک دسئوال دیگر

من در این مدتی که باردار هستم شبها حدود ساعت 11:30 الی 12 می خوابم و صبحها به علت زیاد شدن

علاقه ام به خواب حدود ساعت 10 صبح بیدار می شم می خواستم بدون تا این مدت که چیزی نمی خورم برای

جنینم مشکلی بوجود نمی آید . تو رو به خدا زود تجریباتتون در اختیار من هم بگذارید

با تشکر از همه شما دوستان

در مورد سوال دومت باید بگم چقدر حساسی !!!!!
خودم رو با خودت مقایسه میکنم میبینم چه مامانم بدی هستم !!
ارسال پاسخ و نظر شما