موضوع بحث

کد فعال پشت خطی تلفن ثابت

| 1390/07/22 | 17:41 1 بازدید
موضوع بحث: کد فعال پشت خطی تلفن ثابت
از مخابرات فعال شده اما کدش یادم رفته
میدونید؟
1390/07/22
|
17:03
برای تا ابد ماندن باید رفت
گاهی به قلب کسی و گاهی از قلب کسی!
فکر میکنم ستاره - چهل و سه -مربع باشه و غیر فعال کردنش با مربع چهل و سه مربع
1390/07/22
|
17:41
ارسال پاسخ و نظر شما