موضوع بحث

دزفولیا : آدرس پیتزا لیمـــــو دزفول کجاس؟

| 1392/12/21 | 14:52 23 بازدید
موضوع بحث: دزفولیا : آدرس پیتزا لیمـــــو دزفول کجاس؟
؟؟؟؟
1392/06/06
|
19:13
پرنده ی مهـــاجری که مقصدش کـــوچ است ؛ به ویرانی لانه اش فکــــــر نمی کند!
؟؟؟؟
1392/06/06
|
19:22
پرنده ی مهـــاجری که مقصدش کـــوچ است ؛ به ویرانی لانه اش فکــــــر نمی کند!
خیابون شریعتی
1392/06/06
|
19:23
قرصهایی که حال آدم را خوب میکنند، هیچگاه جای خوبهایی که دل آدم را قرص میکنند را نمیگیرند
کجای شریعتیه....! :(
نتونستم پیداش کنم ...
1392/06/06
|
19:24
پرنده ی مهـــاجری که مقصدش کـــوچ است ؛ به ویرانی لانه اش فکــــــر نمی کند!
؟؟؟؟
1392/06/06
|
19:30
پرنده ی مهـــاجری که مقصدش کـــوچ است ؛ به ویرانی لانه اش فکــــــر نمی کند!
دارم زنگ میزنم دوستم
اون مشتری دایمشه
1392/06/06
|
19:30
قرصهایی که حال آدم را خوب میکنند، هیچگاه جای خوبهایی که دل آدم را قرص میکنند را نمیگیرند
خیابون شریعتی بعد از دبیرستان شریعتی نبش خ فداییان اسلام
5261557_8
1392/06/06
|
19:37
قرصهایی که حال آدم را خوب میکنند، هیچگاه جای خوبهایی که دل آدم را قرص میکنند را نمیگیرند
البته خودم تا حالا نرفتم
تعریفشو شنیدم
1392/06/06
|
19:37
قرصهایی که حال آدم را خوب میکنند، هیچگاه جای خوبهایی که دل آدم را قرص میکنند را نمیگیرند
دبیرستان کوثر منطورته ؟
1392/06/06
|
19:41
پرنده ی مهـــاجری که مقصدش کـــوچ است ؛ به ویرانی لانه اش فکــــــر نمی کند!
روبروی کلوپ ورزشیه
1392/06/06
|
19:45
نویسنده رمان(زندگی مال تو،تو زندگی کن)هستم.برای داشتن این کتاب جذاب به این آدرس حتما سربزنین. http://mob.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1619751
میدونی کجاست یا دقیق تر ادرس بدم.
1392/06/06
|
19:46
نویسنده رمان(زندگی مال تو،تو زندگی کن)هستم.برای داشتن این کتاب جذاب به این آدرس حتما سربزنین. http://mob.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1619751
ولی بنظر من خیلی افتضاحه فقط بخاطر فضای قشنگش اسمش خوب در رفته ولی نسبت به هزینه ای که میکنی اصلا نمی صرفه اگه پیتزا خوب مخوای برو پیتزا تک واگه ساندویچ خیلی باحال وپر پیمون میخوای برو نینا.
1392/06/06
|
19:49
نویسنده رمان(زندگی مال تو،تو زندگی کن)هستم.برای داشتن این کتاب جذاب به این آدرس حتما سربزنین. http://mob.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1619751
دقیق تر لطفن ...
1392/06/06
|
19:49
پرنده ی مهـــاجری که مقصدش کـــوچ است ؛ به ویرانی لانه اش فکــــــر نمی کند!
آدرس پیزا تک و بده ...
1392/06/06
|
19:50
پرنده ی مهـــاجری که مقصدش کـــوچ است ؛ به ویرانی لانه اش فکــــــر نمی کند!
آدرس پیزا تک و بده ...
1392/06/06
|
19:50
پرنده ی مهـــاجری که مقصدش کـــوچ است ؛ به ویرانی لانه اش فکــــــر نمی کند!
نینا که خیلی کثیفه
من یکبار خوردم نزدیک بود استفراغ کنم ... هم محیطش هم ظرفاش هم.....
1392/06/06
|
19:57
پرنده ی مهـــاجری که مقصدش کـــوچ است ؛ به ویرانی لانه اش فکــــــر نمی کند!
خ شریعتی بعد از چهل وپنج متری بطرف بهاران ولی کلوپ ورزشی معروفه فکرکنم مدرسه پسرانه شریعتی هم کنارشه.به هرکی بگی کلوپ ورزشی میدونه نشونت میده.ادرس پیتزا تک هم اینه:تقاطع افرینش و شریعتی توی خ افرینش هستش.ما همیشه قارچ و گوشتش رو سفارش میدیم خیلی خوبه .
1392/06/06
|
19:59
نویسنده رمان(زندگی مال تو،تو زندگی کن)هستم.برای داشتن این کتاب جذاب به این آدرس حتما سربزنین. http://mob.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1619751
ما چند بار از نینا ساندویچ گرفتیم وبردیم تا حالا توی مغازش ننشستم ولی نینا شعبه داره یکیش توی شریعتی کمی بعد از خ فردوسیه .من از لیمو هم ساندویچ خوردم ولی بنظر من این یه چیز دیگس خیلی پر ملات وبزرگه تازه همبرشم درست شده خودشونه معلومه خونگیه.
1392/06/06
|
20:02
نویسنده رمان(زندگی مال تو،تو زندگی کن)هستم.برای داشتن این کتاب جذاب به این آدرس حتما سربزنین. http://mob.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=1619751
پیتزا تک خیابون افرینش نزدیک شریعتی
تقریبا جفت پاساژ سعید میشه
1392/06/06
|
20:03
ارسال پاسخ و نظر شما