موضوع بحث

قرص استرادیول والرات2 ((کرج))

موضوع بحث: قرص استرادیول والرات2 ((کرج))
سلام خانومای کرجی این قرص و دکتر دوستم براش نوشته اما چند تا داروخانه رفته پیدا نکرده.
کسی بوده تازگیا این قرص و خریده باشه؟از کدوم داروخانه؟؟؟؟؟؟؟
مرسی
خدایا شکر به خاطر فرشته های کوچولوم هانا جون و آریا جون
ارسال پاسخ و نظر شما