موضوع بحث

عطر بیک کدوم رنگش خوشبوه؟؟

| 1390/07/01 | 23:25 3 بازدید
موضوع بحث: عطر بیک کدوم رنگش خوشبوه؟؟
اصلا بوی خوب توشون پیدا میشه؟؟؟
1390/07/01
|
22:11
من بو کردم و به نظرم صورتیش بهتره
1390/07/01
|
22:29
چیزهایی که دست کم میگیرید، کسی دیگر برای بدست آوردنشان راز و نیاز می کند.
من زردش متمایل به نارنجی را دوست داشتم و دارم
شماره اش را یادم نیست.
1390/07/01
|
22:40
من تو تستر شماره 19 و 21 رو دوست داشتم
1390/07/01
|
23:25
پروردگارا به من دانش عطا کن و مرا به صالحان ملحق فرماى و براى من در [میان] آیندگان آوازه نیکو گذار و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان .
ارسال پاسخ و نظر شما