موضوع بحث

گذاشتن متن تو فیس بوک

موضوع بحث: گذاشتن متن تو فیس بوک
چطوری بزارم
فقط مطلب بدون عکس
خدایا آرامش شب را نصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران می کنند
خدایا آرامش شب را نصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران می کنند
بالا نوشته به چی فکر میکنی اونجا تایپ کن دیگه
زندگیم درسا عشقم همسرم
ممنون لعیا جون
برا گذاشتن عکس باید برییم تو ساخت نگارخانه

برا مطلب بدون عکس تو کادر به چی فکر میکنی؟
خدایا آرامش شب را نصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران می کنند
درسته؟
خدایا آرامش شب را نصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران می کنند
?????????
خدایا آرامش شب را نصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران می کنند
خدایا آرامش شب را نصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران می کنند
ارسال پاسخ و نظر شما