موضوع بحث

چی بپزم فردا افطاری دارم قوم شوشو

1392/04/19 12:28 104
موضوع بحث: چی بپزم فردا افطاری دارم قوم شوشو
چی بپزیم

خدا یا عاشقتم**** کمکممممممممم کن خداااااااااااااااا جونی
اش رشته

الویه
:) :) :)
برای افطار آش رشته

برای شام هم یا مرغ یا قورمه سبزی
گر نگهدار من آن است که من میدانم
شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد.
سوپ جو

قرمه سبزی

کشک بادمجون

جوجه توی سیخ چوبی
کیا قبول دارن؟؟؟؟
.
.
.
در ملتی که مردمانش با عطسه ایی از هدفشان دست میکشند،
پیشرفت یک توهم است.

کتلت و آش رشته یا سوپ
آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند.

اما نه وقتی که در میانشان هستی، نه...

آن جا که در میان خاک خوابیدی؛

«سنگ تمام» را می گذارند و می روند ...!

شوید پلوباقالی
شله زرد
بچه ها ابتکار های ماه رمضونیتون و هم بگین
کیا قبول دارن؟؟؟؟
.
.
.
در ملتی که مردمانش با عطسه ایی از هدفشان دست میکشند،
پیشرفت یک توهم است.

خودم میخواستم سوپ بزارم


دلمه فلفل و بادمجون و گوجه

زرشک پلو با مرغ


و پیراشکی


نمیدونم خوبه یا نه


خدا یا عاشقتم**** کمکممممممممم کن خداااااااااااااااا جونی
خودم میخواستم سوپ بزارم


دلمه فلفل و بادمجون و گوجه

زرشک پلو با مرغ


و پیراشکی


نمیدونم خوبه یا نه


خدا یا عاشقتم**** کمکممممممممم کن خداااااااااااااااا جونی
سوپ قارچ و خامه (البته زیاد سنگینش نکن) + خورشت قیمه بادمجون
خانمی واسه افطار یا اش رشته یا سوپ واسه شام هم زرشک پلو با مرغ
شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .
این همه میخوای براشون دست کنی؟؟!!!

خوش بحال قوم شوشوی تو نغمه!!!!!!!!!!
گر نگهدار من آن است که من میدانم
شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد.

واسه چی میخندی؟ منینا
سمبوسه
شله زرد یا شیر برنج
اعتماد مثل کاغــذه … که اگه مچاله شد ،

هر چقدر هم صافش کنى محاله به حالت اولــش برگرده
ارسال پاسخ و نظر شما