موضوع بحث

ترشحات چسبناک و آبکی

| 1392/05/11 | 00:24 5 بازدید
موضوع بحث: ترشحات چسبناک و آبکی
سلام بچه ها . اگر ترشحات چسبناک و آبکی وسط سیکل باشه خب میگن مال تخمکگذاریه حالا اگه آخرای سیکل شروع شه نشونه ی چیه ؟ امروز باید پریود میشدم که نشد و از دو سه روز پیش از این ترشحات دارم.
1392/05/11
|
00:10
خداوندا مــرا آن ده که آن بـــه . آمـــــین .
اگه بوی بدی داره و یا شکل پنیری داره و یا همراه خارش و سوزش باشه، امکان داره عفونت باشه وگرنه طبیعیه
1392/05/11
|
00:16
1
5
10
15
20
25
30
35
40

فقط 14 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

بهتره بری دکتر عزیزم.ولی بنظرم بعد از پریودی اگه خوب نشدی برو
1392/05/11
|
00:21
1
5
10
15
20
25
30
35
40

فقط 14 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

بوی بد نداره اما اگه سریع لباسمو خشک نکنم یا عوض نکنم خارش میگیرم
اگه عفونت باشه از او نجایی که اقدام کردم برای بارداری خیلی بده ؟ اگه حامله باشم چی ؟
1392/05/11
|
00:21
خداوندا مــرا آن ده که آن بـــه . آمـــــین .
خارش از نشانه های عفونته
1392/05/11
|
00:23
همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست
گاهی بخاطر بودن کسی ست
که حواسش به تو نیست ..........
1392/05/11
|
00:24
خداوندا مــرا آن ده که آن بـــه . آمـــــین .
ارسال پاسخ و نظر شما