موضوع بحث

بهترین آرایشها برای زندگی

| 1392/03/15 | 12:09 7 بازدید
موضوع بحث: بهترین آرایشها برای زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت ها
و
عشق برای قلب ها
از آنها خوب استفاده کنید و به زندگیتان زیبایی ببخشید
1392/03/15
|
01:24
بهترین زمان برای سکوت هنگامی است که فکر می کنید باید جوابی بدهید.
1392/03/15
|
01:25
مرد که تـــــــــــو باشی زن بـودن خـوب است .. از مـیان تمام مذکرهای دنیـا ... فقط کـافیـست پــای تــــــــــو در میان باشـد .. نمیدانی برای تـــــــــــــــو خانوم بودن چه کیــــفی دارد ..
1392/03/15
|
01:27
گفت : خیلی می ترسم . گفتم : چرا؟ گفت : چون از ته دل خوشحالم‌ . این جور خوشحالی ترسناکه . پرسیدم : آخه چرا ؟ جواب داد : وقتی آدم این جور خوشحال باشه سرنوشت آماده است چیزی رو از آدم بگیره .
1392/03/15
|
12:09
به جز حضور تو هیچ چیز این جهان بی کرانه را جدی نگرفته ام ... حتی عشق را !!!!!!!!!!
ارسال پاسخ و نظر شما