موضوع بحث

سونوگرافی برای تعیین تخمک گذاری

1390/06/04 01:42 9
موضوع بحث: سونوگرافی برای تعیین تخمک گذاری
لطفا کسایی که میدونن برای سونوگرافی تعیین تخمک گذاری ،چند روز بعد از پری باید برم کمکم کنن.ممنون
roze 10
roze 10 ta 14 peri
١١ بار. ای یر ای منفی. سه بار با داری طبیعی منجر به سقط. دوبار انتقال منفی در سیکل نجرال مشکل ایمنی و انعقادی و تنبلی،همسرم سالم، انتقال سوم به لطف خدا باردار شدم، دعام کنید
albateh toye chand jalaseh bayad beri avalin rozesh roze dahom ast
man agar hormon zade basham,roze 10,,agar nazade basham roze 12,,,
١١ بار. ای یر ای منفی. سه بار با داری طبیعی منجر به سقط. دوبار انتقال منفی در سیکل نجرال مشکل ایمنی و انعقادی و تنبلی،همسرم سالم، انتقال سوم به لطف خدا باردار شدم، دعام کنید
vivi dorost mige
١١ بار. ای یر ای منفی. سه بار با داری طبیعی منجر به سقط. دوبار انتقال منفی در سیکل نجرال مشکل ایمنی و انعقادی و تنبلی،همسرم سالم، انتقال سوم به لطف خدا باردار شدم، دعام کنید
bastegi be roze siklet dareh
man periodam 28 rozeh ast
سلام
خانمی شما باید بدونی دورهای پریودیت چند روزه هستش
اگر 28 به 28 روز هستش
بهتره که روز 13یا 14پری بری
اگر 30روز هستش
روز15 پری
و کلا هر چند روزی که هستش نیمه وسط میشه روز تخمک گذاری و زمان رفتن به سونو
دختر عزیزم آمیتیس خانم 20 بهمن بدنیا اومد.
**********هدیه خداوند مهربانه************
Lilypie Waiting to Adopt tickers
بسته به فاصله پریودهات داره تقریبا وسطش یکی دوروز زودتر...میتوانی از کیت تخمک گذاری استفاده کنی مثبت شد برای اطمینان بری سو نوگرافی
دیروزبرای کودکی گریستم که کفش نداشت...امروزبرای مردی که پاندارد...فردابرای خود که هیچ!!!!!!!!

ارسال پاسخ و نظر شما