موضوع بحث

داروی القای تخمک گذاری (hmg)

1389/10/29 21:56 3
موضوع بحث: داروی القای تخمک گذاری (hmg)
سلام به همه دوستان
من اطلاعاتی درباره این دارو می خواهم اگر کسی از شما سابفه استفاده یا تجربه ای درباره آن دارید خوشحال می شوم که درباره آن بنویسید
من جواب ملی را ایمل کردم براش
من جواب ملی را ایمل کردم براش
کلومیفن یه داروی تحریک کننده سلولهای جنسی است و هم برای القای تخمکگذاری و هم برای اسپرم سازی است شوهرت باید روزی یکعدد بخوره
ارسال پاسخ و نظر شما

جدیدترین موضوعات دو روز گذشته

ماه نهم هستم

14 دقیقه پیش

لانه گزینی

14 دقیقه پیش