موضوع بحث

شما هفته ی چند بارداری جنسیت نی نیتون معلوم شد؟

موضوع بحث: شما هفته ی چند بارداری جنسیت نی نیتون معلوم شد؟
سلام من 10 هفته باردارم خیلی دوست دارم بدونم که چنسیت نی نیم چیه به نظرتون از چند هفتگی معلوم میشه؟
خدایا شکرت. پسر و دخترمو خودت حفظ کن
17
یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروغ مفید” است . . http://old.ninisite.com/clubs/detail.asp?clubID=25185
12
عزیزم 27 خرداد 92 اومد پیش مامان و بابا...
عزیزم از روز اول آخرین پریت 10 هفته هستی؟
١٨
پینار..قیزم .سنه یاخچلاری ایستیرم سنسیز هستاد الله دان ایستمیرم
جدی من 27 خرداد نبت بعدی دکترمه تا اون موقع من 13 هفته رو کامل کردم سنو بدم معلوم میشه؟
خدایا شکرت. پسر و دخترمو خودت حفظ کن
ممکنه معلوم بشه ممکن معلوم نشه، معمولا پسرا زودتر مشخص میشن
نمیدونم خوده دکترم سنو گرفت گفت 7 هفته تمام هستی منم از اون موقع دارم میشمارم که شدم 10 هفته
خدایا شکرت. پسر و دخترمو خودت حفظ کن
دختر یا پسر بودنش زیاد مهم نیست بیشتر ذوق و شوق لباس خریدن اسم انتخاب کردن دارم
خدایا شکرت. پسر و دخترمو خودت حفظ کن
من 19
پسرم آرسین در تاریخ 12 شهریور 92 چشمای قشنگشو به این دنیا باز کرد
اگه سونو ان تی بری توی 13 هفته بهت میگه ..البته اگه دکتره ماهری باشه و بتونه تشخیص بده..
در غیر اینصورت 16 هفته به بعد ........

من خودم 13 هفته فهمیدم
CafeMom Tickers
سلام
من هم اخر هفته 11
هیچ وقت نگو رسیدم ته خط....
"اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط"....
یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:نقطه سر خط.....
هفته 16 هم قطعی گفتن
هیچ وقت نگو رسیدم ته خط....
"اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط"....
یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:نقطه سر خط.....
برای من وقتی به دنیا اومد جنسیتش معلوم شد خخخخخخ

نه ماه گفت دختره بعد پسر شد
واقعا نادیا لباساشو چیکار کردی؟ مامانم میگه وقتی تو رو حامله بودم همش بهم میگفتن پسره اما دختر شدی خخخخخخ
خدایا شکرت. پسر و دخترمو خودت حفظ کن
ارسال پاسخ و نظر شما