موضوع بحث

معرفی پزشک متخصص زنان و زایمان

| 1394/07/16 | 00:05 6 بازدید
موضوع بحث: معرفی پزشک متخصص زنان و زایمان
بچه ها خواهش میکنم یک پزشک متخصص زنان و زایمان خوب و با تجربه و مطمئن به من معرفی کنید.خیلی نیاز فوری دارم .خودم کسی رو نمی شناسم.باید هرچه زودتر به پزشک مراجعه کنم..منتظرتون هستم.ممنون
1386/07/22
|
11:41
دکتر ابراهیمی 88755926 دکتر عارف88723435 هر دو فوقالعاده صبور با تجربه منصف
1389/09/09
|
17:01
دین که به تسبیح و سر و ریش نیست هر که علی گفت که درویش نیست
فقط فریده انصاری
1391/10/28
|
16:26
پسرم 14 ابان زمینی شد
خداجون ممنون
عاشقشم
1391/10/28
|
16:26
پسرم 14 ابان زمینی شد
خداجون ممنون
ارسال پاسخ و نظر شما