موضوع بحث

شربت سفیکسیم 100

1393/05/04 08:42 3
موضوع بحث: شربت سفیکسیم 100
دخترم ا سالشه شربت سفیکسم رو هر چند ساعت و چند پیمانه بدم؟
پسر من یک سال ونیمشه...دکتر گفت دو ونیم سی سی...هر دوازده ساعت
میگن لبخند ربطی به مرگ نداره...ولی تو بخند تا من برات بمیرم .
دخترمنم 8 ماهشه دکترش کفته 2ونیم سی سی هر 12 ساعت
...وبابای سوین
دختر من 11 ماهشه دکتر گفت 5/3 سی سی روزی یکبار
پارمین، عشق کوچولوی من
ارسال پاسخ و نظر شما