موضوع بحث

خانومایی که بافتنی و قلاب بافی بلدن بیان تو باهم بیشتر یاد بگیریم

| 1394/09/22 | 23:28 1170 بازدید
سواماز جان سلام
من کلاه جغدی رو بافتم ولی گوشهای خود جغده که بالای کلاه بافته میشرو بلد نیستم . اگه ممکنه بهم زودتر یاد بدی
ممنون
1390/08/28
|
22:02
سلام کشبافت توپولی رو بلدید؟میشه یادم بدید؟
1390/08/29
|
08:08
از کشبافت امریکایی عکسی دارید برام بزاری هرچی گشتم پیدانکردم
1390/08/29
|
09:50
نی نی گلی عکس مدل کلاهت رو بذار تا بگم

1390/08/29
|
10:16
اگر زنها دنیا رو می گردوندن هیچ جنگی وجود نداشت فقط چندتا کشور با هم قهر بودن و حرف نمی زدن!!!
مامان جون میشه از خواهر شوهرت مدلشو بپرسی؟
1390/08/29
|
10:29
ممنون خانومی
شرمنده حنانه جان بهش دسترسی ندارم یه شهر دیگه زندگی میکنه منم که کلا هیچی از بافتنی سرم نمیشه که تلفنی بپرسم
1390/08/29
|
10:39
............................................................کشباف امریکایی...................................................
برای این کشباف ، وقتی رجی که روی لباس به طرف خودمان است را می خواهیم ببافیم ، دانه اول را که نمی بافیم ........ دانه بعدی را که به زیر است را هم نمی بافیم ......... دانه رو را می بافیم......... دانه زیر را نمی بافیم ........ و رو را می بافیم ........ تا آخر رج
رج بعد که پشت لباس به طرف خودمان است همه را می بافیم
رج بعد دوباره دانه های زیر را نمی بافیم
رج بعد همه را می بافیم
.
.
.
.
تا آخر

این کشباف محکمتر از کشباف معمولی است


1390/08/29
|
11:04
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers

کشباف دولا

طرز بافت :
تعداد دانه های مورد نظر تون که بهتر است فرد باشن رو سر می اندازیم .

رج اول : یک دونه زیر یک دونه رو

رج دوم : دراین رج فقط دانه های رو را می بافیم و دانه های زیر را نمی بافیم .(یعنی نخ را می دهیم سمت پشت و دانه راهم میآوریم روی میل با دانه های بافته شده) .

رج سوم : مثل رج دوم یعنی دانه های رو (که همان دانه های زیر رج قبل هستن)فقط بافته میشن و دانه های زیررا نمی بافیم فقط نخ رو میدیم سمت پشت و دانه را مییاریم روی میل .

رج چهارم : مثل رج 2 و3

تا انتها همین حالت میبافیم بعد که اندازه ای که میخوایم شد یک رج یک دونه زیر یک دونه رو می بافیم و بعد به بافت لباس ادامه میدیم .
من عکس کشباف بافته شده رو دارم ولی اگه خواستین مراحل رو هم عکس میگیرم و میذارم ولی فوق العاده ساده اس ولی کاربردی.

1390/08/29
|
11:05
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers
کشباف تگرگی

طریقه بافت

به تعداد مورد نظر سر می اندازیم من 24 دونه سر انداختم .

رج اول : یک دونه زیر یک دونه رو الی آخر

رج دوم : یک دونه رو به یک دونه زیر که می رسیم یک نخ مثل ژوته می اندازیم به دور میل بعد دونه زیررا می بافیم ، (در این رج دونه هامون دو برابر میشن یعنی دونه های من 48 تا شدند).

رج سوم : یک دونه زیر به یک دونه رو که میرسیم و دونه اضافه شده هردوتا رو باهم می گیریم و میبافیم .یعنی در این رج دونه ها دوباره 24 تا می شن.

رج چهارم : یک دونهرو یک دونه اضافه یک دونه زیر .

رج پنجم :مثل رج سوم الی آخرهمین رجها تکرار میشن .

اینم عکسش ، اگه دوست داشتین و بافتین و اشکالی بود در خدمتم .1390/08/29
|
11:05
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers


کشباف دندانه ای

اصطلاحات بافت :

از زیر پیچیدن: یعنی میل سمت راست که خالیه و دانه ای در آن نیست را در دومین دونه میل سمت چپ از پشت وارد میکنیم و از زیر میبافیم و از میل در نمیاریم و بعد دانه اول رو هم از زیر میبافیم و هر دو دانه را با هم به میل راست میاوریم .

از رو پیچیدن : مثل از زیر پیچیدن ولی از رو میبافیم دونه ها رو .

تعداد دانه ها 5دونه +دونه
1
طرز بافت کشباف دندانه ای :

رج اول : از سمت روی بافت ، 1 دونه زیر * 1دونه رو ، از زیر بپیچید ، 1 دانه رو ،1 دانه زیر، از * تا آخر این رج تکرار

رج دوم : *1 دانه رو ،1دونه زیر ، از رو بپیچید ، 1دونه زیر ، از * تا دانه آخر تکرار در آخر 1 دونه رو .

این دورج را مرتبا" تکرار کنین .


1390/08/29
|
11:05
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers
کشباف دوتایی یا دوتازیر دوتا رو

طرز بافت :

تعداد مورد نظر را سر می اندازیم .

رج اول : دو دانه زیر ، دو دانه از رو تا آخر رج تکرار.

رج دوم : مثل رج بالا دانه ها همانطور که دیده میشن میبافیم یعنی اگه زیر بود زیر میبافیم و ..

نکته : برای این مدل کشباف بهتر است تعداد دانه های که شما سر می اندازید مضربی از عدد 4 باشد + 2 دانه

و برای کشباف یکی زیر یکی رو تعداد دانه ها یی که سر می اندازید راا فرد بگیرین .

1390/08/29
|
11:06
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers

کشباف سوراخدار یا توری :

برای این کشباف بهتر است دانه ها مضربی از 5 + 2 باشند.

تعداد مورد نظر را سر می اندازیم .

رج اول : (سمت روی بافت )،2 دانه رو برای حاشیه ،*1دانه زیر ، 1ژوته بزنید ، 2 دانه را یکی یکی بلند کنید و بعد باهم یکی کنید از زیر ، 2دانه رو ، از * تکرارتا آخر رج .

رج دوم: *2 دانه زیر ، 3 دانه رو ، از * تا 2دانه مانده به آخر تکرار میکنید ،و 2دانه آخر را از زیر .

رج سوم : 2دانه رو ، * 2دانه راباهم یکی کنید از زیر ، 1ژوته بزنید، 1دانه زیر ، 2دانه رو ، از * تا آخر تکرار.

رج چهارم : مثل رج دوم .

این چهار رج را مرتب تکرار کنید .

1390/08/29
|
11:06
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers
منبع مامی سایت

این آدر صفحه اش با عکس میتونید ببینید
http://mamisite.com/forum/viewtopic.php?p=545158&sid=8359464218e6a76a13cbd25eef8642d7
1390/08/29
|
11:07
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers
اینم یه صفحه موتیف قلاب بافی
http://www.ashpazonline.com/forum/forum-f180/topic-t7831-15.html?sid=3b9bc5582902c6aadaeb278cc6b2035f
1390/08/29
|
11:09
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers
موتیف حروف انگلیسی
http://journal-online.biz/journal-Gallery/pictures/al/24/u%EF%BF%BDu%EF%BF%BDoou%EF%BF%BDu%EF%BF%BD-u%EF%BF%BDu%EF%BF%BDosou-ouosu%EF%BF%BDu%EF%BF%BD-omopos-osopu%EF%BF%BDu%EF%BF%BD-osu%EF%BF%BDumu%EF%BF%BDu%EF%BF%BDosu%EF%BF%BD
1390/08/29
|
11:17
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers
کیف قلاب بافی با گلهای روبان دوزی
http://journal-online.biz/journal-Gallery/pictures/al/22/ucu%EF%BF%BDu%EF%BF%BD-u%EF%BF%BDosu%EF%BF%BD-u%EF%BF%BDonu%EF%BF%BDosu%EF%BF%BD-u%EF%BF%BDu%EF%BF%BDosou-ouosu%EF%BF%BDu%EF%BF%BD-ouos-ooosu%EF%BF%BDu%EF%BF%BDu%EF%BF%BD-umu%EF%BF%BDu%EF%BF%BDosu%EF%BF%BD-opu%EF%BF%BDouosu%EF%BF%BD-omu%EF%BF%BDosu%EF%BF%BD
1390/08/29
|
11:19
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers
لباس مجلسی قلاب بافی
http://journal-online.biz/journal-Gallery/pictures/al/22/ucu%EF%BF%BDu%EF%BF%BD-u%EF%BF%BDosu%EF%BF%BD-u%EF%BF%BDonu%EF%BF%BDosu%EF%BF%BD-u%EF%BF%BDu%EF%BF%BDosou-ouosu%EF%BF%BDu%EF%BF%BD-ouos-ooosu%EF%BF%BDu%EF%BF%BDu%EF%BF%BD-umu%EF%BF%BDu%EF%BF%BDosu%EF%BF%BD-opu%EF%BF%BDouosu%EF%BF%BD-omu%EF%BF%BDosu%EF%BF%BD
1390/08/29
|
11:24
هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب ... باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور . کاغذ سفید را هرچقدر هم که تمیز و براق باشد کسی قاب نمی گیرد! برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت... Lilypie First Birthday tickers
سلام مطالب اینجا همش در مورد قلاب بافیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟اخه من بافتنی دوست دارم بیشتر ...حالا سوالمو میپرسم اگه کسی تونست کمکم کنه ممنون میشم
من میخوام واسه تولد شوشو براش یه شالگردن ببافم واسه خودم بافتم اما مامانم سر انداخته بود خیلی پهن شد فکر کن 48 یا 50 تا سر انداخته بود
حالا میخوام بدونم واسه مردا بخوایم شال ببافیم چنتا سر بندازیم خوبه و مناسبه؟؟؟؟؟؟
1390/08/29
|
12:01
محسن چاوشی❤
ارسال پاسخ و نظر شما