موضوع بحث

راهی برای زودتر پریود شدن

| 1393/12/26 | 17:20 17 بازدید
موضوع بحث: راهی برای زودتر پریود شدن
سلام دوستای عزیزم یه سوال ؟ من اینبار هم به خاطر نبودن دکترم سیکلم متوقف شد برا همین میخوام ال دی بخورم البته ده تاشو بعد ول کنم

تا بعد از پنج روز پریود بشم این حالت طبیعی داره به نظر شما ؟؟؟؟
1390/04/12
|
13:52
***
سلام شادی جان منم این ماه دکترم مسافرت بود و قراره ivfکنم پریودمو 20 روز عقب انداختم البته از دکتر هم سوال کردم گفت مشکلی نداره ولی اینکه تو پریود شدی و میخوای پری بعدیت 5 روزه باشه نمیدونم .اصلا مگه بعد 5 روز دوباره امکان پریود هست؟ کاش پریود قبلیتو با قرص متوقف میکردی باز از دکترت سوال کن
1390/04/12
|
14:19
من دارم قرص میخورم دکتر گفت ادامه بده تا روزی که از سفر بیام بعد قرص قطع کن 2-3 روز بعدش پری مییاد گفت تا وقتی قرصو قطع نکنی پری نمییاد
1390/04/13
|
00:12
من دارم قرص میخورم دکتر گفت ادامه بده تا روزی که از سفر بیام بعد قرص قطع کن 2-3 روز بعدش پری مییاد گفت تا وقتی قرصو قطع نکنی پری نمییاد
1390/04/13
|
00:13
من دارم قرص میخورم دکتر گفت ادامه بده تا روزی که از سفر بیام بعد قرص قطع کن 2-3 روز بعدش پری مییاد گفت تا وقتی قرصو قطع نکنی پری نمییاد
1390/04/13
|
00:13
من دارم قرص میخورم دکتر گفت ادامه بده تا روزی که از سفر بیام بعد قرص قطع کن 2-3 روز بعدش پری مییاد گفت تا وقتی قرصو قطع نکنی پری نمییاد
1390/04/13
|
00:13
من دارم قرص میخورم دکتر گفت ادامه بده تا روزی که از سفر بیام بعد قرص قطع کن 2-3 روز بعدش پری مییاد گفت تا وقتی قرصو قطع نکنی پری نمییاد
1390/04/13
|
00:13
من دارم قرص میخورم دکتر گفت ادامه بده تا روزی که از سفر بیام بعد قرص قطع کن 2-3 روز بعدش پری مییاد گفت تا وقتی قرصو قطع نکنی پری نمییاد
1390/04/13
|
00:14
من دارم قرص میخورم دکتر گفت ادامه بده تا روزی که از سفر بیام بعد قرص قطع کن 2-3 روز بعدش پری مییاد گفت تا وقتی قرصو قطع نکنی پری نمییاد
1390/04/13
|
00:14
من دارم قرص میخورم دکتر گفت ادامه بده تا روزی که از سفر بیام بعد قرص قطع کن 2-3 روز بعدش پری مییاد گفت تا وقتی قرصو قطع نکنی پری نمییاد
1390/04/13
|
00:14
من دارم قرص میخورم دکتر گفت ادامه بده تا روزی که از سفر بیام بعد قرص قطع کن 2-3 روز بعدش پری مییاد گفت تا وقتی قرصو قطع نکنی پری نمییاد
1390/04/13
|
00:14
من دارم قرص میخورم دکتر گفت ادامه بده تا روزی که از سفر بیام بعد قرص قطع کن 2-3 روز بعدش پری مییاد گفت تا وقتی قرصو قطع نکنی پری نمییاد
1390/04/13
|
00:14
سلام من 20روز ازخوردن اخرین قرص پروزسترونم گذشته ولی هنوز پریود نشدم کسی هست تاحالا اینجوری شده باشه

ماه هایه قبل معمولا 10روز بعدش میشدم این ماه بدنم قاط زده انگار
1390/04/13
|
00:25

هان ای شب شوم وحشت انگیز؛ تا چند زنی به جانم آتش؟

عزیزم شاید بارداری آزمایش بده
1390/04/13
|
10:50
سلام دوستان من 20 روزه پری نشدم.تروخدا ی چیزی بگید بخورم زود چری بشم
1393/12/26
|
17:19
بچه هااااااا چی بخورم؟؟؟؟؟
1393/12/26
|
17:20
ارسال پاسخ و نظر شما