موضوع بحث

با کودک یک سال ونیم چه بازیهایی میکنید؟

| 1392/03/30 | 23:47 2 بازدید
موضوع بحث: با کودک یک سال ونیم چه بازیهایی میکنید؟
یا چطورسرگرمش میکنید؟چند ساعت بازی میکنه در روز؟چقدر را به گردش میگذراند
1392/03/30
|
23:44
دیروزبرای کودکی گریستم که کفش نداشت...امروزبرای مردی که پاندارد...فردابرای خود که هیچ!!!!!!!!

http://www.ninisite.com/content/index.asp?contentID=418
1392/03/30
|
23:46
روزهای خوب خواهند آمد. شاید امروز نه، اما سرانجام همه چیز درست خواهد شد
http://www.ninisite.com/content/index.asp?contentID=420
1392/03/30
|
23:47
روزهای خوب خواهند آمد. شاید امروز نه، اما سرانجام همه چیز درست خواهد شد
ارسال پاسخ و نظر شما