موضوع بحث

شربت آموکسی سیلین

| 1392/01/29 | 13:02 3 بازدید
موضوع بحث: شربت آموکسی سیلین
پسرم نه ماهشه شدید سرما خورده هر چی دکتر هم بردیم دارو ها براش اثر نکرد حتا بدتر هم شد اسهال و استفراغ نداشت که اونم بهش اضافه شد . بدجور سرفه می کنه و آبریزش بینی داره دکتر براش پروسپان نوشت اونم براش هیچ فرقی نکرد الان موندم چیکار کنم چند سیسی از این آموکسی سیلین بهش بدم ؟


لطفا هر چه سریعتر بگین ؟


1392/01/29
|
12:18
می دانم که ما خلق شده ایم تا به دیگران کمک کنیم , اما نمی دانم که دیگران برای چه خلق شده اند .... ( مارگارت آتوود )
نورا بهش ایرانی نده. پسر من 3 ماه انتی بیوتیک ایرانی خورد خوب نشد که نشد
1392/01/29
|
12:23
قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می‌گردند . . .
اگه خواستی بگو دو تا بهت معرفی کنم
1392/01/29
|
12:26
قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می‌گردند . . .
منصوره جون منظورت اینه که آموکسی سیلین خارجی بهش بدم ؟


می شه اسماشونو بگی و حتا بگو الان که نه ماهشه چند سی سی بدم بخوره ؟1392/01/29
|
13:02
می دانم که ما خلق شده ایم تا به دیگران کمک کنیم , اما نمی دانم که دیگران برای چه خلق شده اند .... ( مارگارت آتوود )
ارسال پاسخ و نظر شما