موضوع بحث

نی نی های اردیبهشت 92 .... عکس و خاطره تولد

| مشاهده متن کامل بحث + 258967 بازدید | 6453 پست
1395/11/09
|
15:59
***آدرس وتلفن های ضروری مورد نیاز متخصصین زنان مشهد:***
_______________________________________________

- مهناز شادیان....کوهسنگی 6.چهارراه اول.ساختمان پزشکان.طبقه سوم.....8521485(بیمارستان جواد الئمه، سینا،بنت الهدی وثامن الئمه)
-شهناز شیبانی............ احمد آباد. نبش عارف 2 ............ 8429746
- مینو نائبی.................. سجاد. روبروی خیابان میلاد.......... تلفن: 7670999
- نوشین باباپور......بیمارستان آریا
-پریسا نجفی ظریف...پرستار یک...ساختمان یاس....8460217
-محبوبه غروبان............. احمد آباد پرستار 1 ساختمان 20 پزشکان ........ تلفن: 8434541
-فرزانه ارجمندی........... محتشمی ........ تلفن: 8443749
- منیره آهنچیان........ محتشمی ........
- دکتر غلامحسن ارندی ..................محتشمی 1
-مرضیه مهاجری .........................قائم 1 ......... 8437894
-دکتر فاطمه توسلی ........................قائم 3 ..................8411996
- عطیه منصوری ..........................احمداباد .................8427469
- شهرزاد نوذری .................سه راه ادبیات ................8428089
- بهجت فیروزی .................محتشمی 2 ...................8461678
- نفیسه ثقفی ....................پرستار1 .................... 8402767
-نبی ا... ترجمان پرشکوه زنان و زایمان احمد اباد – ساختمان 44 – بین عارف و پرستار 8409693-
-پریدخت نینا علوی زنان و زایمان احمد اباد – ابتدای احمد اباد 13 – نبش ابو نصر 8410555
-سید مصطفی سیف زنان و زایمان احمدآباد – بین عارف و پرستار - ساختمان پزشکان 44 – طبقه دوم – شماره 6 8425550
-محمود جاودانی عرفانی زنان و زایمان احمد اباد – مقابل درب بیمارستان قائم – ساختمان 73 8416042
-محمد رضا نایبی استانه زنان و زایمان ابتدای احمد اباد – ساختمان سهند زرین 8433326
-زهراتوانائی زنان و زایمان احمد اباد – روبروی بیمارستان قائم (عج) – ساختمان مروارید - ط 1(ب ابوطالب – درمانگاه امام محمد باقر) 8441371
- دکترفاطمه توسلی 8411996
- دکتر زهرا زارع 8540978
- دکتر مهنازمنصوری 8405701
_مریم السادات صادقی زنان و زایمان احمد آباد- ابوذر غفاری 4- کلینیک سبحان(بیمارستان هاشمی نژاد) 8428026
-عصمت قربانی زنان و زایمان خ احمدآباد -فلکه تقی آباد – ساختمان سهند زرین – طبقه 2 (ب سازمان اب – بهداری و بهداشت صنعت نفت مشهد) 8430031
-عطیه منصوری ترشیزی زنان و زایمان مشهد احمدآباد بین عارف و پرستار – ساختمان 44 – طبقه 3 8427469
-صدیقه آیتی افین زنان و زایمان احمد اباد – روبروی سی متری اول – ساختمان توحید – طبقه 2 – شماره 206(بیمارستان قائم) 8439137
-فاطمه مسگر پور طوس زنان و زایمان احمد اباد – بین عارف و پرستار – ساختمان 44 – طبقه دوم واحد سوم 8402671
-مرضیه لطفعلی زاده قوچانی زنان و زایمان احمد اباد – خ قائم – ساختمان شماره 2 – ط2(بیمارستان امام رضا) 8407422
-مریم پزشکیان زنان و زایمان احمد اباد – بین عارف و محتشمی – ساختمان 70- سی متری طلاب – مفتح 5 جنب داروخانه شبانه روزی 8429071
-زهرا بیجاری زنان و زایمان ب احمد اباد – نبش خ بهشت – ساختمان حسینی – طبقه 2(بیمارستان امام حسین) 8452234
-افسانه جلالی مقدم شهری زنان و زایمان احمد اباد – نبش قائم (عج)-بیمارستانهای مهر- جوادالائمه – بنت الهدی)(درمانگاههای امام حسین – رازی – امام حسن عسگری) 8787091- 8782569
-عباس قهرمانی زنان و زایمان احمد اباد – نبش قائم 5 – پ 11 8402098
-مهدی مهدوی شهری زنان و زایمان احمدآباد-مقابل بیمارستان قائم-ساختمان 85 8434705
-منصوره غفرانی زنان و زایمان احمد اباد – روبروی هتل هما – احمد آباد 10(بیمارستان امام حسین) 8418187
-نسرین آذری متین زنان و زایمان احمد اباد – بین پاستور و قائم – ساختمان هدایت(بیمارستان 17 شهریور) 8439604
-زهرا کبریائی زنان و زایمان احمد آباد نبش خ قائم(بیمارستان مهر) 8416478
-فاطمه هاشمیان زنان و زایمان خ احمد آباد – سه راه راهنمایی – ساختمان میلاد – شماره 2(بیمارستان موسی بن جعفر ) 8446151
-آزاده طبیعی زنان و زایمان ابتدای احمد اباد – ساختمان سهند زرین(بیمارستان 17 شهریور)
-مریم زید آبادی نژاد زنان و زایمان تقاطع بولوار بعثت و بولوار تلویزیون(بیمارستان شهید هاشمی نژاد) 8450895- 2737011
-حسین احمری مقدم زنان و زایمان احمد اباد – نبش پاستور – مقابل بیمارستان قائم 8418129
-روح انگیزرحیمی زنان و زایمان احمد اباد – خ پاستور - بین 5 و 7 – پ 27(بیمارستان پاستور – بیمارستان مهر) 8431666
-فاطمه توسلی زنان و زایمان احمد اباد - پاستور 4 - پ 19 (بیمارستان امام رضا) 8411996
-فاطمه شعرباف مشهد زنان و زایمان احمد آباد – مقابل پاستور- جنب عکاسی کاخ فتو(بیمارستان های 17 شهریور – پاستور) 8434069
-محمد نجی زنان و زایمان احمد اباد – خ پرستار – پ 2 – طبقه 2 (بیمارستان سینا – جواد الائمه) 8428153
-نفیسه ثقفی زنان و زایمان احمدآباد-پرستار1 - ساختمان 4 (بیمارستان قائم) 8402767
-محبوبه غرویان زنان و زایمان خ پرستار یک – ساختمان 20 – ط 2 8434541
-افسانه ساسانی کلوری زنان و زایمان خ پرستار – خ عارف – ساختمان سپهر(درمانگاه جواد الائمه – خ امام رضا) 8456837
-مرضیه شیرازی زنان و زایمان احمد اباد - خ پرستار - پ 20 - طبقه 1-(خ شهید هاشمی نژاد – درمانگاه شهید هاشمی نژاد) 8430504
-بدری سلطانی زنان و زایمان احمد اباد – پرستار 1 – ساختمان سینا(بیمارستان 17 شهریور) 8440715
-فاطمه شریفیان عطار زنان و زایمان احمد اباد – ابتدای پرستار – آپارتمان شماره 3- ساختمان آزمایشگاه دکترموید 8427123
-معصومه کفائی رضوی زنان و زایمان احمد آباد – خ پرستار یک – ساختمان پزشکان سروش 8456779
-زهره خزاعی زنان و زایمان احمد اباد - پرستار یک – ساختمان 4/2(خ طبرسی – بیمارستان جواد الائمه) 8410125
-غلامحسین فروغ نصیرائی زنان و زایمان احمد اباد –خ رضا – پ 63 8401095
-نسرین گلشنی زنان و زایمان احمد اباد - سی متری اول -رضا 12 - پ 60 8401416
-مهدی ترک زاده زنان و زایمان خ سناباد – مقابل مرکز انتقال خون – پ 930 8444761
-سید احمد شریف آرانی زنان و زایمان خ سناباد – میدان متحدین – بالای البسکو 8432131
-گیتاناز فکور بیات شیرازی زنان و زایمان خ سناباد – نبش آفرین شمالی – جنب درمانگاه الغدیر – ساختمان پزشکان – طبقه 2 – پ 6(بیمارستان های جواد الائمه – سینا و درمانگاه عبدالمطلب) 8417174
-فریده انصاری زنان و زایمان خ سناباد - سناباد 32 – پ 13(بیمارستان پاستور) 8446098-
-میترا نجف زاده زنان و زایمان خ سناباد – خ مجد – پ 14 – ساختمان نوید 8431221
-جهان افروز برهانی زنان و زایمان خ سناباد – بین آفرین و گلچهره – پ 471 8433892
-هدیه سلمانیان زنان و زایمان سناباد 32 - پ 18(بیمارستان شریعتی – جاده طرقبه) 8433543
-شهناز شیبانی زنان و زایمان مشهد- احمدأیاد- خ عارف ساختمان 6 – طبقه همکف(بیمارستان سینا) 8429746
-محسن رجبیون زنان و زایمان احمد اباد - نبش عارف یک(بیمارستان سینا) 8459551-
-حوریه جعفر زاده اصفهانی زنان و زایمان احمد آباد- خ عارف- عار ف2 ساختمان 30/1-(بیمارستان 17 شهریور - بیمارستان بنت الهدی) 8424954
-پروین سالاری زنان و زایمان احمد اباد – نبش عارف – ساختمان پزشکان آزاده 8447095
-رویا زجاجی زنان و زایمان احمد اباد - عارف 2 - پ 7/2 – ساختمان سپهر(بیمارستان 17 شهور) 8443895
-رویا نصیری زنان و زایمان احمد اباد – عارف 1 – ساختمان 111- ط 1 8401788
-ماندانا کلالی زنان و زایمان احمد آباد اول عارف -ساختمان پزشکان(بیمارستانهای بنت الهدی – جواد الائمه) 8401256
-مریم زارع مودی زنان و زایمان احمد اباد – عارف 1 – ساختمان پزشکان آزاده -
-زهره ترشیزیان زنان و زایمان خ احمد آباد – نبش عارف 1 – ساختمان پزشکان آزاده – طبقه دوم 8644938
-نسرین بهلول خیبری زنان و زایمان احمدآباد عدالت 1 پلاک 78 ط 1 8422775
-مریم دری زنان و زایمان میدان احمد آباد – ب کلاهدوز – کلاهدوز 3 – پ 14 – طبقه پائین(بیمارستان های : بنت الهدی – مهر – سجاد – امام هادی – شریعتی) 8410144
-منیره پور جواد زنان و زایمان میدان احمد اباد - نبش کلاهدوز 8 (بیمارستانهای ام البنین – سینا – رضوی) 8404876
-غلامحسین ارندی فروشانی زنان و زایمان احمد اباد - ابتدای خ محتشمی – ساختمان 50 (بیمارستان سینا) 8428840
-محمد ناصر تیمور زاده زنان و زایمان احمد اباد – ابتدای محتشمی – پ 60 8429198
-ایوب اسکندری زنان و زایمان خ محتشمی 2 – پ 6 – ساختمان سینوهه – واحد 4 8444328
-یحیی حدادی ابیانه زنان و زایمان احمد اباد – بین محتشمی و عدالت – پ 142 8400705
-بهجت فیروزی زنان و زایمان احمد اباد – محتشمی 2 – ساختمان پزشکان محتشمی(میدان جانباز – درمانگاه شهید شوریده) 8428329
-نیره فصیحی فرد زنان و زایمان خ احمدآباد – محتشمی 1 – طبقه بالای آزمایشگاه توحید (بیمارستان موسی بن جعفر و بنت الهدی) 8414814-
-فرشته رستم نژاد زنان و زایمان خ محتشمی نبش محتشمی 2 – ساختمان سینوهه – طبقه 2 – واحد 8 8443902
-مارتا طاهر زاده زنان و زایمان خ احمد اباد – ابتدای محتشمی – ساختمان پزشکان سینوهه – ط 3 8440709
-ابوالقاسم سنائی اردکانی زنان و زایمان احمد آباد – روبروی محتشمی – ساختمان 133(درمانگاه آب و برق) 8410894-8677606
-فرزانه ارجمند داورانی زنان و زایمان احمد اباد – نبش محتشمی 3 - پ 69 – ط 2نبش راهنمایی 2 – ساختمان گلنبش عارف 5 – طبقه 2 8443749
-سیده فاطمه جودی زنان و زایمان احمد اباد - بین محتشمی 4 و 6 – طبقه 3- آزادشهر – نبش چهارراه میلاد (بیمارستان امام حسین) 8427731
-ناهید نقیب زاده بجستانی زنان و زایمان احمد اباد - محتشمی 4 – ساختمان ثامن – طبقه همکف 8436444
-مهین ادهمی مقدم زنان و زایمان احمد اباد – نبش ملاصدرا 4 - ط 1 8424992
-سیما کدخدایان زنان و زایمان کوی دکترا- ابن سینا غربی - ساختمان 205- ط 1(بیمارستان قائم) 816699
-پرویز طیبی زنان و زایمان ابتدای کوی دکترا- بطرف سه راه ادبیات - ساختمان 22-ط 2(بیمارستان 17 شهریور) 8418032
-فاطمه وحید رودسری زنان و زایمان میدان بیمارستان امام رضا (ع) - جنب داروخانه ثابت(بیمارستان قائم) 8597822
-فریده اخلاقی زنان و زایمان کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) 7615640
-فریبا دژکام زنان و زایمان خ دکترا نبش ابن سینای 10 پ 120(بیمارستان مهر – بیمارستان موسی بن جعفر) 8452912
-طاهره طاهری بجد زنان و زایمان چهارراه دکترا - جنب قنادی طباطبایی – ساختمان ابن سینا 8431338-
-ایرج کچوئی زنان و زایمان کوی دکترا – مقابل البسکو – ساختمان 121(بیمارستان مهر) 8414524
-منوچهرصادقی وصفی زنان و زایمان کوی دکترا- ساختمان 155- 8414111
-خلیل اخوان زنان و زایمان خ خرمشهر-بین خرمشهر 4و6 8541822
-شهرزاد نوذری زنان و زایمان کوی دکترا – سه راه ادبیات – نبش ابن سینا 15 – پ 133 – ط 1(بیمارستان سینا) 8428089
-ژینوس مهندسان زنان و زایمان میدان بیمارستان امام رضا - خ ابن سینا یک – ساختمان پزشکان -کیمیا(بیمارستان مهرگان – درمانگاه پنج تن) 8520019
-عبدالصمد امینیان زنان و زایمان مشهد - خ جنت - پ 18 – مقابل بانک سپه(هاشمیه 8 پ71) 2225354- 881677
-احمد بهاری کاشانی زنان و زایمان خ جهانبانی-داخل تالارشهر- طبقه اول(بیمارستان مهر) 8591242
-وهاب پرتوی زنان و زایمان مشهد - خ چمران - کوچه 11 - پ 24 8549729- 8543226
-زهره یوسفی رود سری زنان و زایمان خ شهید چمران-چمران 11 - پ 49(بیمارستان قائم) 8541423
-معصومه متقی زنان و زایمان خ دکتر چمران – سه راه جم – ساختمان پزشکان جم(بیمارستان 22 بهمن – بیمارستان آریا)- خ جهانبانی – سه راه جم – ساختمان پزشکان جم - (بیمارستان سینا – آریا – امام هاید – 22 بهمن – رضوی) 8529618
-سهیلا بخشی زنان و زایمان خ چمران 15 – ساختمان شفا – طبقه همکف(بیمارستانهای آریا – 22 بهمن – رضوی – سینا) 8512424
-سکینه بزمانی زنان و زایمان خ جهانبانی - سه راه جم - ساختمان جم – طبقه 3(درمانگاه امام زمان واقع در بیمارستان امام زمان) 8593994
-فرانک فاضل زنان و زایمان خ چمران- جنب آزمایشگاه پاستور 2212339
-حشمت اله بهرامی زنان و زایمان خ دانشگاه 21 -خ اسرار-پ 8 8416001
-حسین مرندی زنان و زایمان خ دانشگاه – دانشگاه 18 – ساختمان 999 – طبقه 1 8591391
-سودابه حسینیان زنان و زایمان خ دانشگاه – دانشگاه 18 – پ 7(جاده سنتو – بیمارستان رضوی) 8516764
-حشمت ا... حبیبی زنان و زایمان بیمارستان مهر 8427011
-خلیل طهرانیان زنان و زایمان تقاطع امیر کبیر و جهان آرا – پ 38 8426756
-عالیه ترابی زاده زنان و زایمان مشهد خ کوهسنگی 4- پزشکان صدرا – طبقه 1 8542627
-سیروس معتمدی زنان و زایمان کوهسنگی 6 – نبش میلان اول دست راست (بیمارستان مهر) 8515193
-مهدی توکلی زاده زنان و زایمان خ گلستان – پ 94 8596161
-سیدحسن جعفریان شهری زنان و زایمان مشهد-بلوار مدرس ( دروازه طلایی) - ساختمان ش 12(ب وکیل آباد-مرکز بهداشت شماره 1) 2252255
-سرور دوگانی زنان و زایمان حاشیه بلوارفردوسی- بین ثمانه ومهدی- پ 177(بیمارستان امام حسین(ع) 7632471
-پروین تکلوی بختیاری زنان و زایمان ب خیام – خ کلایل – پ 63(بیمارستان مهر – بیمارستان رضوی) 7615576
-احمد رحیمی زنان و زایمان ب شهید دستغیب – ساختمان 444 – ط 2 – اپارتمان شماره 6 7686687
-علی جراح نژاد زنان و زایمان خ رازی – کلینیک بیمارستان سینا 8594992
-رامش شفیقی شهری زنان و زایمان راهنمایی 3 - پ 9 و 11 – بالای آزمایشگاه دکتر اجتهادی 8420050
-حسن عسگری زنان و زایمان بلوارسجاد -چهارراه بزرگمهر-جنب داروخانه مدیکال – ساختمان 100 7688480
-هادی آریا منش زنان و زایمان بلوار سجاد-نرسیده به چهارراه بهار-شماره 65(بیمارستان مهر) 7686641
-مینونایبی زنان و زایمان بلوارسجاد روبروی میلاد پ 52(بیمارستان سینا – رضوی – ثامن الائمه) 7670999
-فرزانه سبحانی زنان و زایمان ب سجاد – بهار 2 (بزرگمهر شمالی 1)پ 17 – ساختمان آناهید – ط 1(بیمارستان ام البنین) 7652714-
-زیبا ظهوریان صدر زنان و زایمان ب سجاد – روبروی میلاد – طبقه بالای داروخانه حکیم - سیدی - 35 متری اول نرسیده به داروخانه دکتر قربانی - (بیمارستان جواد الائمه – بیمارستان امام هادی) 3850154-7640786
-رضا توکلی زاده زنان و زایمان خ سجاد – بین بزرگمهر 5 و 7 – پ 101 7619171
-وحیده فلاتونی طوسی زنان و زایمان بلوار سجاد اول زنبق جنوبی ساختمان پزشکان 7635725
-فاطمه محمدی زنان و زایمان خ فرامرز عباسی- نرسیده به چهارراه جانباز –نبش خ 39(بیمارستان امام زمان(ع))
-زهرا صیادی زنان و زایمان خ امام خمینی ک کوتک ساختمان دکتر اعتمادی 5825229894
-حمیده اعلمی زنان و زایمان خ بهار - حد فاصل میدان تقی آباد و فروشگاه ارتش – ساختمان پزشکان بهار 8527801
-فاطمه فیض دیسفانی زنان و زایمان بیمارستان بنت الهدی 8590051
-محمد تقی عالم زاده زنان و زایمان چهارراه لشکر – طبقه فوقانی اتومبیل عظیم – پ 703 8544490
-بی بی قدسیه سیدی علوی زنان و زایمان (بیمارستان بنت الهدی) 8590051
-فریبا حقی زنان و زایمان نخریسی فدائیان اسلام 21 – پ 25- قاسم آباد – حد فاصل چهارراه حجاب و شاهد 67(بیمارستان موسی بن جعفر – بیمارستان سینا) 3433988
-زهرا فارغ زنان و زایمان پیروزی – چهارراه چهار چشمه – جنب داروخانه دکتر مهران(فرامرز عباسی - نبش 41)(بیمارستانهای موسی بن جعفر – مهر – بنت الهدی – شریعتی) 8818612- 6076729
-مهوش صدیقیان راد زنان و زایمان ب پیروزی – بین فرخی و زکریا جنوبی – پ 172 (بیمارستان مهر – ظریعتی آریا – 22 بهمن – سجاد – امام هادی – امام زمان – مهرگان) 8795395
-منصوره پاکدامن زنان و زایمان ب وکیل اباد – نرسیده به آب و برق – پ 540 – طبقه همکف(بیمارستان امام زمان – بیمارستان امام هادی) 868964
-مهناز آمالی خامنه زنان و زایمان ب وکیل اباد – بین سامانیه و هاشمیه – طبقه 1- بلوار فرودگاه – پروین اعتصامی 23- بیمارستان امام هادی 8824259
-هما اسکوئیان زنان و زایمان بلواروکیل آباد نبش خ سامانیه – ساختمان پزشکان سامانیه(بیمارستان آریا) 8817607
-ملیحه میر شه پناه زنان و زایمان بلواروکیل آباد نرسیده به سه راه هنرستان جنب داروخانه دکتر انسان(بیمارستان 17 شهریور) 6063988
-شوکت ابراهیمی زنان و زایمان وکیل اباد 28 – پ 31 - سی متری طلاب-مفتح -3(بیمارستانهای هاشمی نژاد امام حسین – موسی بن جعفر – بنت الهدی) 2715009-8680609
-مرجان جندقی زنان و زایمان ازادشهر – چهارراه میلاد – نبش امامت 7 – ساختمان کاکتوس(بیمارستان 17 شهریور) 6073958
-نیلوفر نظر زاده زنان و زایمان ب امامت – امامت 11 – ساختمان پزشکی هامون(بیمارستان رضوی) 6069396
-سمیرا شهابی نژاد زنان و زایمان ب امامت - امامت 31 - پ 110 6098431
-بتول ساعدی زنان و زایمان آزادشهر – امامت 13 – پ 99(بیمارستان شهید هاشمی نژاد) 6045193
-عصمت غفوری زنان و زایمان ب سید رضی – حاشیه میدان سید رضی(بیمارستان امام حسین) 6063464
-زهرا فخر کاظمی زنان و زایمان ب وکیل اباد – ایرج میرزا – چهارراه فرهنگ – پ 128 6089516
-صدیقه افشار زاده زنان و زایمان ب وکیل اباد - نبش سروش – طبقه فوقانی داروخانه 2241645
-اکرم جنابی زنان و زایمان ب وکیل اباد – بین سروش و ایرج میرزا – ساختمان 25 – ط 1- پرستار 1 – ساختمان نگین(بیمارستان آریا و 22 بهمن) -
-ناهید مسعود نیا زنان و زایمان چهارراه آزادشهر – بین معلم 4 و 6 – طبقه 1(بیمارستان های شریعتی – بنت الهدی و درمانگاه ثامن الائمه) 6068944
-نیره قمیان زنان و زایمان مطهری شمالی – نبش چهارراه 35 متری – طبقه فوقانی حسینیه شهید هاشمی نزاد(بیمارستان امام رضا) 7314658
-حسین محرری زنان و زایمان چهار راه میدان بار – نبش چهارراه نادری – پ 807(ب وکیل اباد – بین وکیل اباد 13 و 15 – پ 225) 7256238-6056883
-بی بی طاهره سالاری زنان و زایمان جاده قدیم قوچان – سه راه دانش - ساختمان پزشکان دانش(بیمارستانهای ام البنین – امام هادی – مهر – رضوی – جوادالائمه – شریعتی) 666366
-فاطمه عادلخواه زنان و زایمان قاسم آباد – شهرک لشکر - بین فلاحی 11 و 13(بیمارستان ام البنین)
-مریم میر پور زنان و زایمان خیابان سرخس - کوچه تقویه (سرخس 14) – پ 20- (خ چمران – چمران 13 - پ 21) 3659166-8524916
-سید حسین حسینی زنان و زایمان 1)-خ طبرسی – چهارراه برق – خ مفتح(سی متری طلاب) – نبش مفتح 3- ساختمان پزشکان صاحب الزمان2(بیمارستان دکتر شریعتی) 2730526
-سهیلا هاشمی زنان و زایمان سی متری طلاب – نبش مفتح 3(بیمارستانهای هاشمی نژاد – امام حسین) 2730526-
-زهره بذری شرفشاده زنان و زایمان طلاب – مفتح 3 – بالای صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان(بیمارستان امام حسین) 2769725
-سهیلا نایبی آستانه زنان و زایمان چهارراه برق – مفتح 3 – ساختمان پزشکان توس 2726010
حکمت خلیلی فر زنان و زایمان (خ شهید مفتح – خ وحید – بیمارستان امام حسین)(میدان ضد – مجتمع درمانی امام حسین ) 2722244

**********************

_ دکتر فرزانه سبحانی 8937494،مرکز ناباروری المنتصریه8534021،پاسخ به سوالات مامایی باتلفن 9095115000
- دکتراعظم میرزازاده 8447095 - کلاسهای بارداری بیمارستان سینا 8591566
- مرکز ناباروری نوین 8833888

**********************
- سونوگرافی دکتر غلامی 8813151
- سونوگرافی دکتر ذبیحی 8641219
- سونوگرافی امیر حسین هاشمی عطار 6073970
- سونوگرافی دنیا فرخ 8428239
-کیوان یغمایی........... احمدآباد. روبروی محتشمی. جای پله مترو
- امان الله کیمیاوی......... سجاد. روبروی خیابان میلاد
- تیمور زاده . مطبش نبش محتشمی 2-ساختمان 60-طبقه همکف
*************************
فروگاه لباس بچه شیک:
-سجاد طبقه پائین شهرشب .پاساژ البرز و پاساژ ترنج(بارنی) و چند پاساژ دیگه!!!
-احمداباد.قسطنطنیه
- پروما فروشگاه نکست
- کیان سنتر فروشگاه تودرتو
- کیان سنتر بغل تو در تو بنام خانه کودک(بیبی هووس!!)
- زیروتن کوهسنگی کوچه هتل لاله
- please mam آخر ابوذر غفاری
- دبنهامز ( احمد آباد جنب مخابرات )
**********************
دکتر اطفال
-اشرف محمدزاده.............8543488
-وحید پراگمی..............7686353
-نصرت میرصمیع............8437743
-نصرت لطفی.........8417133
-دکتر محمود حسینی........ نبش پیروزی
-دکتر امیریان .....سجاد بعد از چهارراه خیام ( به طرف آخر سجاد ) کنار آزمایشگاه دکتر اسکویی
دکتر کیانفر......فوق تخصص گوارش اطفال ......سجاد. نرسیده به چهار راه خیام .ساختمان نگین
*دامن کشان با ناز زین جا می رود...*
30 روش برای تقویت هوش کودکان
با به کارگیری سی شیوه ساده از هنگام بارداری تا پایان دوسالگی افزون بر رشد جسمانی مناسب، زمینه های افزایش بهره هوشی کودکان را تقویت کنید


در هنگام بارداری:

1-تیروئیدتان را آزمایش کنید زیرا کم کاری خفیف تیروئید در خانمهای باردار سبب کاهش معنی داری در هوش کودکان می شود.

2-کولین مصرف کنید، این ماده مغذی در گوشت، تخم مرغ و حبوبات وجود

3-ویتامین هایی را که پزشک در دوران بارداری برای شما تجویز می کند مصرف کنید

4-با جنین خود حرف بزنید و او را صدا کنید

5-از نوشیدن قهوه و خوردن دارو بدون تجویز پزشک اجتناب کنید


در شش ماهه نخست پس از تولد به این نکات توجه داشته باشید:

6-فرزندتان را با شیر مادر تغذیه کنید

7-در صورت بروز افسردگی بعد از زایمان ، برای درمان آن اقدام کنید

8-منابع غنی از آهن مانند گوشت، سبزیجات، تخم مرغ و میوه های تازه مصرف کنید

9-در زمان شیردهی خوردن غذاهای حاوی ویتامین مانند مخمر، نان، غذاهای دریایی و تخم مرغ را فراموش نکنید

10-برای کودکتان موسیقی به ویژه موسیقی سنتی و کلاسیک پخش کنید

11-کودک را ماساژ دهید ، مطالعات نشان دادهاند که ماساژ روزانه کودکان رشد مغزی آنان را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد
دوران شش ماهگی تا یک سالگی کودک:

12-با کودکتان به طور مستقیم و چشم در چشم صحبت کنید

13-معنای لغات را با اشاره ارتباط دهید ؛ به طور مثال هنگامی که نام چیزی را می برید به آن اشاره کنید یا کودک را در مقابل آن نگه دارید

14-با هدیه های مخصوص کودکان، او را تشویق کنید

15-اجازه آزادی حرکت به کودکان بدهید، بگذارید که آنها کنجکاوی غریزی شان را همواره به کار برند

16-تشخیص و فرق گذاری بین اشیا را به کودکتان با پرسش و گفتن جواب درست بیاموزید

17-کودکان از آموزش اجباری خوششان نمی آید، از آن بپرهیزید

18-هنگامی که فرزندتان احساس خستگی کرد، آموزش را قطع کنید


دوران یک تا دو سالگی کودک:19-کودکان را با غذاهای سرشار از آهن تغذیه کنید

20-به کودکان میان وعده های سالم و مغذی بدهید و از دادن میان وعده های بی فایده مانند پفک و چیپس به کودک خودداری نمایید

21-برای کودکتان کتاب بخوانید

22-در حضور او مطالعه کنید

23-برای او اسباب بازی های کمک آموزشی تهیه کنید

24-با کودک خود بازی کنید. شرکت در بازی های دسته جمعی ، مهارت های هوش اجتماعی کودک را افزایش می دهد

25-مطمئن شوید کودکتان خوب استراحت کرده است، خوابیدن دستکم ده ساعت در شبانه روز برای او لازم است

26-هنگامی که با کودکتان صحبت می کنید صداهای اضافی مانند رادیو و تلویزیون را خاموش کنید و نور را در حد متوسط نگاه دارید

27-درخواست های تکراری کودک را اجابت کنید. تکرار ارتباط نورون ها را در مغز تقویت می کند ؛ بنابراین اگر برای چندمین باز از شما می خواهد کتابی را برایش بخوانید ، بدون اصرار و پافشاری روی خواندن یک داستان دیگر ، آن را برای او بخوانید

28-وقتی کودک نوپای شما به چیزی اشاره می کند و نامش را می پرسد در جوابش به او اطلاعات بیشتری بدهید. به طور مثال : آن یک توپ است، یک توپ آبی با خط های قرمز.

29-در تربیت کودک انضباط همراه با محبت فراوان داشته باشید

30-هرگز به کودکتان نگویید "تو چیزی نمی فهمی" زیرا اگر کودک آن را باور کند، حرف شما تحقق خواهد یافت
به جرم اینکه بهشت زیر پایشان بود دنیارو برای خودشان جهنم کردن
***نوزادانی که پستانک می خواهند***
_____________________________
این کاملا به شما و نوزاد شما بستگی دارد. نوزادان عاشق مکیدن هستند. از نوزادان در حال مکیدن شست در داخل رحم عکس گرفته اند. ولی اکثر نوزادان با خوردن شیر و با حرکت گهواره کاملا راضی می شوند و هرگز به پستانک نیاز نخواهند داشت.
نوزادی که به نظر می رسد تمایل داشته باشد بلافاصله پس از خوردن شیر مجدداً پستان بگیرد (البته در صورتی که حداقل به مدت 10 دقیقه صدای بلعیدن شیر شنیده شود و مطمئن باشید که سیر است) یا یک شیشه دیگر را مصرف کند ممکن است احتیاج به مکیدن چیز دیگری داشته باشد. چنین نوزادی با پستانک راضی خواهد شد. دادن پستانک به نوزاد (در صورتی که شما آگاهانه تشخیص می دهید که به نفع اوست نه به نفع خودتان!) اشکالی ندارد ولی نباید جایگزین شیردادن و نوازش کردن نوزاد شود. بعضی از والدین از تصور اینکه یک کودک 3 ساله با پستانک دور خانه راه برود خوششان نمی آید. ولی در صورتی که شما آگاهانه تصمیم گیری کنید و فقط وقتی که نوزادتان واقعاً به پستانک احتیاج دارد، در اختیارش قرار دهید، بعید است که وابستگی شدید به آن پیدا کند.
وسیله ای اضافی برای نوزادانی که زودتر از موقع بدنیا می آیند: اگر نوزاد شما زودتر از موقع دنیا آمده است ممکن است پستانک به نحو غیرمنتظره ای برایش سودمند باشد. بعضی از تحقیقات نشان می دهند که نوزادان نارس که پستانک می مکند بهتر رشد می کنند.

آیا استفاده از پستانک در کودکی که با شیرمادر تغذیه می شود ذهن او را مشوش می کند؟
اگر نوزاد را با شیر مادر تغذیه می کنید بهتر است از مصرف پستانک اجتناب ورزید تا وقتیکه نوزاد یاد بگیرد که خوب به سینه بچسبد و آنرا بمکد و شیر شما نیز کافی باشد. از آنجا که پایه پستانک از سینه شما باریک تر است اگر نوزاد قبل از عادت کافی به سینه مادر پستانک بمکد ممکن است ذهنش مشوش شود.

آیا استفاده از پستانک با تکامل دندانها تداخل عمل دارد؟
احتمال آنکه کودک شما آن قدر پستانک بمکد تا تکامل صحیح دندانهایش را مورد تهدید قرار دهد بسیار کم است زیرا دندانهای دائم معمولاً تا حدود 5-6 سالگی ظاهر نمی شوند.
بررسی ها نشان می دهد که نوزادان بهتر است به پشت بخوابند نه به پهلو، همچنین دیده شده که استفاده از پستانک از مرگ ناگهانی نوزادان جلوگیری می کند.
مرگ ناگهانی نوزادان در اولین سال زندگی، سومین علت مرگ و میر نوزادان در آمریکا است که سالانه موجب مرگ بیش از 2500 نوزاد می شود. خوابیدن به پهلو حالتی بی ثبات است و احتمال اینکه نوزاد بچرخد و روی شکمش بخوابد زیاد است که این حالت برای نوزاد ایجاد خطر می کند. هنوز علت مشخصی برای مرگ ناگهانی نوزادان یافت نشده ولی خوابیدن به پهلو یا روی شکم، خوابیدن روی سطح نرم، سیگار کشیدن در دوران بارداری، حاملگی در سن پایین و تولد نوزاد با وزن کم، همگی از عواملی هستند که خطر ایجاد مرگ ناگهانی نوزادان را افزایش می دهند. در بررسی های جدید نیز مشاهده شده که استفاده کودک از پستانک نیز به دلایلی ناشناخته این خطر را کم می کند.

چطور پستانک را از کودک بگیریم؟
برای گرفتن پستانک از کودک این نکات را رعایت کنید:
سعی کنید زمان دسترسی به پستانک را کاهش دهید و به شب ها و زمان خواب محدود کنید، سپس به تدریج کودک را قانع کنید که تا بدون آن بخوابد.
کودکتان را وادارید که پستانک را با یک بازی، کتاب یا اسباب بازی که لذتبخش تر و خلاق تر است معاوضه کند.
کودک را وادارید که وقتش را با دیگر کودکانی بگذراند که دیگر از پستانک استفاده نمی کند.
به کودک توضیح دهید که پستانک مربوط به دوران بچگی است و اکنون که او بزرگ تر شده است دیگر به آن نیازی ندارد.
به کودک برای زمانی که بدون پستانک گذرانده است، با دادن اسباب بازی و مانند آن پاداش دهید.
آرام بمانید و به کودک اطمینان بدهید، اما از تلاش برای ترک دادن کودک از پستانک دست نکشید.
مکیدن یک بازتاب طبیعی در نوزادان است و اغلب یک کودک آشفته با مکیدن پستانک تسکین می یابد.گرچه مکیدن پستانک تا چهارسالگی مشکلی به حساب نمی آید، کودک نباید از هنگام شروع رویش دندان های دائمی به پستانک خوردن ادامه دهد. اگر کودک پس از 4 سالگی به استفاده از پستانک ادامه دهد، دندان های دائمی اش ممکن است به نحوی نادرست رشد کند.اغلب کودکان داوطلبانه مکیدن پستان را کنار می گذارند، اما بعضی در هنگام قطع کردن این عادت دچار مشکل می شوند و ترک کردن عادت مکیدن شست که باعث مشکلات دندانی مشابهی می شود ممکن است حتی از این هم سخت تر باشد.
اگر دندان های دائمی کودکتان شروع به رویش کرده و او هنوز پستانک یا شستش را می مکد، با یک دندانپزشک اطفال مشاوره کنید و از او برای چگونگی متوقف کردن این عادت در کودک کمک بگیرید.
*دامن کشان با ناز زین جا می رود...*
***مناسبترین لباس تابستانی برای نوزاد***
________________________________

زمانی که هوا خیلی گرم است، پوشاندن یک پیراهن نخی نازک و شلوارک یا شورت نخی به نوزاد کافی است و باید یک شیشه آب خنک دم دست گذاشت و مرتب به او آب داد. باید دانست که کمترین کاهش آب در بدن نوزاد، مشکلات فراوانی را در مورد سلامت او موجب خواهد شد. این مشکلات به‌خصوص در هنگام اسهال و استفراغ خطرناک‌تر است.

لباس مناسب نوزاد در تابستان
نوزاد کوچولوی شما در مقابل گرما و سرما توان مقاومت ندارد. بدن افراد بالغ در مقابل سرما، با نشان دادن واکنشی که با لرزش توأم است، حرارت خود را متعادل می‌سازد، در صورتی که بدن نوزاد از انجام چنین واکنشی ناتوان است.

به عبارت دیگر درجه حرارت بدن بزرگسالان همیشه در 37 درجه سانتی‌گراد ثابت می‌ماند، زیرا در بدن سیستم تنظیم‌کننده بسیار دقیقی وجود دارد که اگر مثلا از یک اتاق خیلی گرم به محیطی که حرارت آن فقط 10 درجه است برویم، در دمای داخلی بدن ما تغییری حاصل نخواهد شد. اما این سیستم در بدن نوزاد هنوز کامل نشده است، در نتیجه حرارت بدن او تابع تغییر حرارت خارجی محیط می باشد و تقریبا هیچگونه عکس‌العملی در مقابل گرما و سرمای محیط از خود بروز نمی‌دهد.

علاوه بر این سطح پوست بدن نوزاد به نسبت وزنش در مقایسه با افراد بالغ، سه بار بیشتر است. بنابراین بدنش سه برابر بزرگسالان در معرض سرما و گرما قرار می‌گیرد.

چربی بدن کودک کمتر از ما است (چربی در حد فاصل پوست و گوشت قرار دارد) و نیز کمتر از ما فعالیت و جنب و جوش می‌کند، لذا بیشتر از بزرگسالان در معرض خطر سرما قرار دارد.

مقاومت کودک در مقابل گرمای محیط کمی بیشتر از ما است، زیرا بدن او قادر به عرق کردن است، در ابتدا کمتر، ولی رفته رفته بیشتر و بهتر، و این امر موجب خنک شدن بدن او می‌گردد.

نوزاد انسان با تنفس تند و سریع در مقابل گرمای محیط مقاومت می‌کند. اما باید دانست که گرما یک خطر جدی برای کودک در بر دارد. عرق کردن نوزاد در اثر گرما، موجب می‌گردد که دچار کم آبی بدن گردد. کم آبی در نوزادان خیلی بیشتر از بزرگسالان اهمیت دارد، زیرا هر نوزاد به میزان 10 تا 15 درصد وزن بدنش نیاز به آب دارد، در صورتی که این میزان در بدن یک فرد بالغ فقط 2 تا 4 درصد است. به همین دلیل غذای کودک را معمولا به صورت مایع تهیه می‌کنند.

باید دانست که کمترین کاهش آب در بدن نوزاد، مشکلات فراوانی را در مورد سلامت او موجب خواهد شد. این مشکلات به‌خصوص در هنگام اسهال و استفراغ خطرناک‌تر است. یکی از عواملی که نشان می‌دهد آب تا چه اندازه برای نوزاد اهمیت حیاتی دارد، تعداد نوزادانی است که دچار گرمازدگی می‌شوند.

گرمازدگی مختص تابستان نیست، بلکه در فصل زمستان نیز امکان بروز این ناراحتی وجود دارد. این مشکل اغلب در مورد نوازدانی مشاهده می‌شود که مادران شان بیش از اندازه به آنها لباس می‌پوشانند. مادر برای اطمینان بیشتر از گرم نگه داشتن طفل ، بیش از حد لازم لباس به تن کودک خود می‌کند. این امر موجب گرمازدگی طفل در زمستان می‌گردد.

علاوه بر گرمازدگی، اگر لباس کودک به حدی زیاد باشد که موجب عرق کردن وی شود، پوست کودک عرق‌سوز خواهد شد.
ممکن است دست کودکی را که بیش از اندازه لباس به او پوشانده شده لمس کنید و به نظرتان چنین بیاید که دستش خنک است، اما باید بدانید که اغلب دست نوزاد از بدنش سردتر است

زمانی که هوا خیلی گرم است، پوشاندن یک پیراهن نخی نازک و شلوارک یا شورت نخی به نوزاد کافی است و باید یک شیشه آب خنک دم دست گذاشت و مرتب به او آب داد. اگر چنان‌چه هوا بیش از حد معمول گرم باشد، می‌توان سر کودک را با آب ولرم کمپرس کرد.

زمانی که کودک کمی بزرگ‌تر شد، از پوشاندن لباس زیاد به او خودداری کنید، زیرا اگر در خارج خانه خیلی لباس پوشیده باشد، با توجه به فعالیت مداومی که می‌کند، بدنش گرم می‌شود و لباس اضافی خود را در می‌آورد و در اثر تعریق و برخورد باد به بدنش، سرما می‌خورد. در منزل هم اگر لباس زیاد پوشیده باشد و آپارتمان گرم باشد، احساس خستگی می‌کند.

شستن لباس نوزاد
شستن لباس نوزاد

برای شستن لباس نوزاد به این توصیه‌ها عمل کنید:

* لباس نوزادانی که مشکلات پوستی مانند حساسیت، اگزما، درماتیت آتوپیک و سایر مشکلات پوستی را دارند، باید با مواد شوینده مخصوص نوزاد شست. در موارد دیگر، شما می‌توانید از مواد شوینده معمولی استفاده کنید.

* پیش از استفاده از ماده شوینده معمولی برای شستن لباس نوزاد، یک عدد لباس نوزاد را با آن امتحان کنید و ببینید آیا پوست نوزاد به آن واکنش نشان می‌دهد یا خیر. اگر نشانه‌ای از تحریک پوستی وجود داشت، از ماده شوینده مخصوص نوزاد یا ماده ای که بدون رنگ و بو است، استفاده کنید.

* اگر از پوشک پارچه‌ای استفاده می‌کنید، باید آن را جدا از سایر لباس ها بشویید.

* پوشک‌های پارچه‌ای را باید با مواد شوینده مخصوص نوزاد (مثل صابون لباس بچه) شست تا از ایجاد بثورات پوستی ناشی از تحریک پوشک جلوگیری شود. این پوشک‌‌ها را باید بدون مواد نرم‌کننده پارچه، با آب بسیار داغ و یک آبکشی دوم شست.
*دامن کشان با ناز زین جا می رود...*
***آموزش ترجمه گریه کودک***
_____________________

چند روز اول بعد از تولد، نوزاد احتمالاً تمام شبانه روز را خواهد خوابید و به ندرت گریه خواهد کرد. البته هنوز زود است که به این خاطر به خودتان تبریک بگویید. گریه ی نوزاد اغلب چند هفته بعد از تولد شروع و در شش هفتگی به اوج می رسد.

کودکی که گریه می کند در تلاش است تا چیزی به شما بگویید ممکن است بخواهد گرسنگی یا پرخوری و شکم دردش را به شما اطلاع دهد و ممکن است بخواهد بگوید پوشکش خیس و از این بابت ناراحت است. یا بر عکس او آن پوشک مرطوب و گرم را دوست می داشت و حالا که آن را تعویض کرده اند سردش شده است و عصبانی است! ممکن است خسته باشد و دوست دارد به تکان تکان دادن او را بخوابانید یا حوصله اش سر رفته است و انتظار دارد با چیزی او را سرگرم کنید شاید هم می خواهد بگوید از اینکه نمی تواند روی فرش بخزد و به همه چیز دست بزند عصبانی است که البته در این صورت او تمام شش هفت ماه آینده را به گریه می گذارند (اما احتمالاً خزیدن را زودتر شروع خواهد کرد) هنگامی که برای اولین بار نوزادتان را در آغوش می گیرید، تصوری از هیچ یک از این موارد ندارید.

در حقیقت هر چه زودتر نسبت به گریه های او واکنش نشان دهید بهتر است؛ زیرا آرام کردن کودک در ابتدای شروع گریه آسان تر از آرام کردن او در مرحله ی هیستریک و عصبانیت و ناراحتی شدید است.

وظیفه شما چیست؟

گریه ی کودک موجب افزایش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون و عرق کردن کف دست های مادر و پدر می شود همچنین شنیدن صدای گریه ی نوزاد ممکن است موجب ترشح شیر شود.

وظیفه شما درک زبان گریه ی نوزادتان است، زیرا گریه نوعی زبان است با درک هر چه زودتر این زبان، فرصت بیشتری برای گوش دادن به قان و غون او دارید و زمان کمتری را به شنیدن جیغ و فریاد او خواهید گذراند. در این مرحله، آنچه نباید انجام دهید. آموزش صبر و حوصله به کودکتان است.

گریه نوزاد

لطفاً ترجمه کنید

اگر چه هیچ کس تاکنون فرهنگ لغتی برای ترجمه ی گریه ی کودک تهیه کرده است، اماریتم و زیر و بم گریه نوزادتان می تواند کلیه جستجو برای یافتن مشکل باشد.

خسته: گریه ی زوزه مانند و به نوعی آهنگین، که ممکن است غیر عادی و گاهی همراه با مالش چشم ها و گونه ها باشد.

درد شدید ناگهانی: جیغ و به دنبال آن یک سکوت طولانی و سپس یک جیغ دیگر (این حالت را بدون شک بعد از واکسیناسیون فرزندتان خواهید شنید). این نوع گریه و جیغ ممکن است به علت نفخ شکم، گیر کردن پای کودک در فاصله ی نرده های تخت یا فرو رفتن سنجاق پوشک در بدنش باشد.

گرسنگی: گریه های کوتاه و موزون و ریتم دار که ناامیدانه به نظر می رسند.

اجابت مزاج: بیشتر با یک گریه یا خرناس شروع می شود و اغلب حین غذا خوردن صورت می گیرد.

احساس گرمای زیاد، بیماری یا تب داشتن. گریه ی ناله مانند.

عصبانیت یا استیصال: کودک ممکن است هنگام خارج کردن پستانک از دهانش، باز کردن پوشکش یا بدون هیچ دلیل موجهی فریاد های گوش خراشی سر دهد.

ملالت و بی حوصلگی: از غرولند شروع و به ضجه و زاری ختم می شود از جا برداشتن کودک بی حوصله موجب قطع فوری گریه اش می شود.
*دامن کشان با ناز زین جا می رود...*
نرگس جان من بردم فقط بچه رو زجرش دادن و پاشو کبود کردن که هنوزم بعد 3 ماه خوب نشده ....تازه پررو بی سواد میگه بچه شما وزنش زیاده ذوباره بیارین من احمق هم دوباره بردم کاش پام می شکست نمی رفتم
شاعر میگه : بنی آدم اعضای یکدیگرند،
اما مشخص نکرده که مثلا من دقیقا جیگر کی هستم !!!
مادر خانومی عزیز.منم واسه نینیت ناراحت شدم.ممکنه پای بچه ها کبود بشن و مارو ناراحت کنن.ولی دوست من تو همین غربالگری متوجه کم کاری تیرویید بچش شد.وچندتا متخصص بهش گفته بودن اگه الان نمی فهمیدی حتی ماهه دیگه هم دیر شده بود .و عدم درمان به موقعش باعث عقب ماندگی ذهنی میشد.
به جرم اینکه بهشت زیر پایشان بود دنیارو برای خودشان جهنم کردن
مایسا مثل یه پرنسس خوابیده..آرومو با وقار همچین یه نمه هم خارجی میزنه..خوشگل خاله

فندق جونم قدمش مبارک باشه...خیلییییییییییییییییی با نمکه و معلومه حسابی شیطونه احتمالا مثل خودت..
دقت کردی مثل بابابزرگا خوابیده....جیگر خاله..دوست دارم گازش بگیرم
CafeMom Tickers
ارسال نظر شما