موضوع بحث

میل جنسی ندارم چیکار کنم؟!

1392/01/03 02:48 1
موضوع بحث: میل جنسی ندارم چیکار کنم؟!
من 5ماهه زایمان کردم ولی اصلاً دوس ندارم با شوهرم نزدیکی کنم باید چیکار کنم؟
ببین از داروخانه سوال کن قطره گل سرخ تو دوران شیر دهی ضرر نداره بعد بخور
یه پسر دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره:-))
ارسال پاسخ و نظر شما